เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ การบัญชีขั้นสูง 2

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4406
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ การบัญชีขั้นสูง 2

โพสต์โดย ลุงหนวด » จันทร์ 27 ก.พ. 2023 10:37 pm

เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
รายวิชานี้มีสองเล่ม
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting 1 and Advanced Accounting 2)
เล่มแรก บทที่ 1-8
หน่วยที่ 1. การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย
หน่วยที่ 2. การร่วมค้า ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 3. การฝากขาย ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 4. สัญญาเช่า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. สัญญาสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 6. การบัญชีเฉพาะกรณี ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 7. การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 8. สำนักงานใหญ่และสาขา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย

เล่มที่สอง บทที่ 9-15
หน่วยที่ 9. การรวมธุรกิจ ผู้แต่ง อ.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
หน่วยที่ 10. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 11. งบการเงินรวม ณ วันที่ซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 12. งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 13. งบการเงินรวม : รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 14. งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 15. การบัญชีเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4406
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ การบัญชีขั้นสูง 2

โพสต์โดย ลุงหนวด » พุธ 07 มิ.ย. 2023 7:26 pm

แนวข้อสอบ
32314การบัญชีขั้นสูง1 และการบัญชีขั้นสูง2
ปรนัย 50 (ข้อ)
อัตนัย 3 (ข้อ)
น่าจะมีข้อย่อยในข้อใหญ่

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4406
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ การบัญชีขั้นสูง 2

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 24 ก.ย. 2023 3:34 pm

สอบทดแทน
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ (60 คะแนน)
ตอนที่ 2 ข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ (40 คะแนน)

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4406
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: เนื้อหาวิชา 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และ การบัญชีขั้นสูง 2

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 29 ต.ค. 2023 2:54 am

อัตนัย จะออกบท
หน่วยที่ 11. งบการเงินรวม ณ วันที่ซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 12. งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 13. งบการเงินรวม : รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน