วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

มหาวิทยาลัย (มุม มสธ.) - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวข้อสอบ สอนเสริม ปฏิทินกิจกรรม การสอนออนไลน์ นัดเพื่อน หาเพื่อนเรียน
pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:18 am

วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา
มสธ.png
มสธ.png (5.69 KiB) เปิดดู 16922 ครั้ง

รหัสวิชา: 10103
ชื่อวิชา: ทักษะชีวิต (แผน ก1 [10103] ทักษะชีวิต)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10103
ชื่อวิชา: ทักษะชีวิต (แผน ก2 [10103] ทักษะชีวิต)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10111
ชื่อวิชา: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [10111] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10111
ชื่อวิชา: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผน ก2 [10111] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10121
ชื่อวิชา: อารยธรรมมนุษย์ (แผน ก1 [10121] อารยธรรมมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10121
ชื่อวิชา: อารยธรรมมนุษย์ (แผน ก2 [10121] อารยธรรมมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10131
ชื่อวิชา: สังคมมนุษย์ (แผน ก1 [10131] สังคมมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 10131
ชื่อวิชา: สังคมมนุษย์ (แผน ก2 [10131] สังคมมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 10141
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (แผน ก1 [10141] วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 10141
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (แผน ก2 [10141] วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 10151
ชื่อวิชา: ไทยศึกษา (แผน ก1 [10151] ไทยศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 10151
ชื่อวิชา: ไทยศึกษา (แผน ก2 [10151] ไทยศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 10152
ชื่อวิชา: ไทยกับสังคมโลก (แผน ก1 [10152] ไทยกับสังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10152
ชื่อวิชา: ไทยกับสังคมโลก (แผน ก2 [10152] ไทยกับสังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10152
ชื่อวิชา: ไทยกับสังคมโลก (แผน ก3 [10152] ไทยกับสังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10161
ชื่อวิชา: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [10161] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10161
ชื่อวิชา: ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (แผน ก2 [10161] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10162
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [10162] ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10162
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (แผน ก2 [10162] ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10163
ชื่อวิชา: ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [10163] ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10163
ชื่อวิชา: ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (แผน ก2 [10163] ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10164
ชื่อวิชา: สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (แผน ก1 [10164] สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10164
ชื่อวิชา: สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (แผน ก2 [10164] สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10171
ชื่อวิชา: การใช้ภาษาอังกฤษ (แผน ก1 [10171] การใช้ภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10171
ชื่อวิชา: การใช้ภาษาอังกฤษ (แผน ก2 [10171] การใช้ภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 10172
ชื่อวิชา: การอ่านภาษาอังกฤษ (แผน ก1 [10172] การอ่านภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 10172
ชื่อวิชา: การอ่านภาษาอังกฤษ (แผน ก2 [10172] การอ่านภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 10201
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์ไทย (แผน ก1 [10201] ประวัติศาสตร์ไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 10201
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์ไทย (แผน ก2 [10201] ประวัติศาสตร์ไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 11006
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ (แผน ก1 [11006] ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 11006
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ (แผน ก2 [11006] ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 11008
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (แผน ก1 [11008] ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 11008
ชื่อวิชา: ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (แผน ก2 [11008] ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 11010
ชื่อวิชา: พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร (แผน ก1 [11010] พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 11011
ชื่อวิชา: การอ่านและการเขียนภาษาเขมร (แผน ก1 [11011] การอ่านและการเขียนภาษาเขมร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 11111
ชื่อวิชา: สังคมและวัฒนธรรมไทย (แผน ก1 [11111] สังคมและวัฒนธรรมไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 11111
ชื่อวิชา: สังคมและวัฒนธรรมไทย (แผน ก2 [11111] สังคมและวัฒนธรรมไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 11112
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย (แผน ก1 [11112] วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 11112
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย (แผน ก2 [11112] วัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 11201
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ (แผน ก1 [11201] คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 11201
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ (แผน ก2 [11201] คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 12301
ชื่อวิชา: วิวัฒนาการการเมืองไทย (แผน ก1 [12301] วิวัฒนาการการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 12301
ชื่อวิชา: วิวัฒนาการการเมืองไทย (แผน ก2 [12301] วิวัฒนาการการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 12305
ชื่อวิชา: ศิลปะกับสังคมไทย (แผน ก1 [12305] ศิลปะกับสังคมไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 12305
ชื่อวิชา: ศิลปะกับสังคมไทย (แผน ก2 [12305] ศิลปะกับสังคมไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 12306
ชื่อวิชา: วรรณคดีไทย (แผน ก1 [12306] วรรณคดีไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 12306
ชื่อวิชา: วรรณคดีไทย (แผน ก2 [12306] วรรณคดีไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 12313
ชื่อวิชา: ท้องถิ่นไทย (แผน ก1 [12313] ท้องถิ่นไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 12407
ชื่อวิชา: แนวคิดไทย (แผน ก1 [12407] แนวคิดไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 12407
ชื่อวิชา: แนวคิดไทย (แผน ก2 [12407] แนวคิดไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 12409
ชื่อวิชา: ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา (แผน ก1 [12409] ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 12410
ชื่อวิชา: ลักษณะภาษาไทย (แผน ก1 [12410] ลักษณะภาษาไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 12411
ชื่อวิชา: ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย (แผน ก1 [12411] ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 12411
ชื่อวิชา: ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย (แผน ก2 [12411] ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 13201
ชื่อวิชา: สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก1 [13201] สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 13201
ชื่อวิชา: สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก2 [13201] สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 13203
ชื่อวิชา: การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์ (แผน ก1 [13203] การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 13312
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์สารสนเทศ (แผน ก1 [13312] การวิเคราะห์สารสนเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 13312
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์สารสนเทศ (แผน ก2 [13312] การวิเคราะห์สารสนเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 13401
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ (แผน ก1 [13401] ประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 13411
ชื่อวิชา: ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ (แผน ก1 [13411] ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 13411
ชื่อวิชา: ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ (แผน ก2 [13411] ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 13412
ชื่อวิชา: แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (แผน ก1 [13412] แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 13412
ชื่อวิชา: แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (แผน ก2 [13412] แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 13413
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (แผน ก1 [13413] เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 13414
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น (แผน ก1 [13414] การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 13414
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น (แผน ก2 [13414] การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 13421
ชื่อวิชา: การจัดการงานสำนักงาน (แผน ก1 [13421] การจัดการงานสำนักงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 13421
ชื่อวิชา: การจัดการงานสำนักงาน (แผน ก2 [13421] การจัดการงานสำนักงาน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.
แก้ไขล่าสุดโดย pantip เมื่อ อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:40 am, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:19 am

รหัสวิชา: 14111
ชื่อวิชา: ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (แผน ก1 [14111] ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 14212
ชื่อวิชา: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [14212] ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 14215
ชื่อวิชา: ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (แผน ก1 [14215] ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 14215
ชื่อวิชา: ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (แผน ก2 [14215] ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 14317
ชื่อวิชา: การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (แผน ก1 [14317] การอ่านภาษาอังกฤษ 2)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 14317
ชื่อวิชา: การอ่านภาษาอังกฤษ 2 (แผน ก2 [14317] การอ่านภาษาอังกฤษ 2)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 14318
ชื่อวิชา: หลักการแปล (แผน ก1 [14318] หลักการแปล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 14320
ชื่อวิชา: การออกเสียงภาษาอังกฤษ (แผน ก1 [14320] การออกเสียงภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 14421
ชื่อวิชา: การเขียนภาษาอังกฤษ 2 (แผน ก1 [14421] การเขียนภาษาอังกฤษ 2)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 14422
ชื่อวิชา: การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (แผน ก1 [14422] การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 14423
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ (แผน ก1 [14423] ประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 15205
ชื่อวิชา: หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา (แผน ก1 [15205] หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 15205
ชื่อวิชา: หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา (แผน ก2 [15205] หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 15206
ชื่อวิชา: ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร (แผน ก1 [15206] ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 15206
ชื่อวิชา: ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร (แผน ก2 [15206] ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 15206
ชื่อวิชา: ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร (แผน ก3 [15206] ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 15231
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน (แผน ก1 [15231] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 15233
ชื่อวิชา: ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (แผน ก1 [15233] ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 15233
ชื่อวิชา: ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์ (แผน ก2 [15233] ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 15307
ชื่อวิชา: กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ (แผน ก1 [15307] กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 15336
ชื่อวิชา: การบริหารกิจการสื่อสาร (แผน ก1 [15336] การบริหารกิจการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 15337
ชื่อวิชา: การสื่อสารกับการพัฒนา (แผน ก1 [15337] การสื่อสารกับการพัฒนา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 15337
ชื่อวิชา: การสื่อสารกับการพัฒนา (แผน ก2 [15337] การสื่อสารกับการพัฒนา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 16338
ชื่อวิชา: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว (แผน ก1 [16338] การสื่อข่าวและการเขียนข่าว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16338
ชื่อวิชา: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว (แผน ก2 [16338] การสื่อข่าวและการเขียนข่าว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 16344
ชื่อวิชา: การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง (แผน ก1 [16344] การพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16347
ชื่อวิชา: การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (แผน ก1 [16347] การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16347
ชื่อวิชา: การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (แผน ก2 [16347] การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 16350
ชื่อวิชา: ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ (แผน ก1 [16350] ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16350
ชื่อวิชา: ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์ (แผน ก2 [16350] ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 16353
ชื่อวิชา: หลักการสื่อสารการตลาด (แผน ก1 [16353] หลักการสื่อสารการตลาด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16353
ชื่อวิชา: หลักการสื่อสารการตลาด (แผน ก2 [16353] หลักการสื่อสารการตลาด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 16359
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (แผน ก1 [16359] ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16359
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน (แผน ก2 [16359] ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 16360
ชื่อวิชา: การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา (แผน ก1 [16360] การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16361
ชื่อวิชา: การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน (แผน ก1 [16361] การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16361
ชื่อวิชา: การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน (แผน ก2 [16361] การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 16374
ชื่อวิชา: การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ (แผน ก1 [16374] การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16412
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ (แผน ก1 [16412] ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 16426
ชื่อวิชา: การสร้างสรรค์งานโฆษณา (แผน ก1 [16426] การสร้างสรรค์งานโฆษณา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16440
ชื่อวิชา: การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (แผน ก1 [16440] การเขียนเชิงวารสารศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16445
ชื่อวิชา: การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น (แผน ก1 [16445] การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16448
ชื่อวิชา: การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (แผน ก1 [16448] การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16452
ชื่อวิชา: การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (แผน ก1 [16452] การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 16457
ชื่อวิชา: การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (แผน ก1 [16457] การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:20 am

รหัสวิชา: 20101
ชื่อวิชา: พื้นฐานการศึกษา (แผน ก1 [20101] พื้นฐานการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 20101
ชื่อวิชา: พื้นฐานการศึกษา (แผน ก2 [20101] พื้นฐานการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 20203
ชื่อวิชา: การศึกษากับชีวิตและชุมชน (แผน ก1 [20203] การศึกษากับชีวิตและชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 20203
ชื่อวิชา: การศึกษากับชีวิตและชุมชน (แผน ก2 [20203] การศึกษากับชีวิตและชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 20301
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก1 [20301] เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 20301
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก2 [20301] เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 20302
ชื่อวิชา: สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (แผน ก1 [20302] สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 20302
ชื่อวิชา: สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา (แผน ก2 [20302] สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 20303
ชื่อวิชา: จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ (แผน ก1 [20303] จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 20303
ชื่อวิชา: จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้ (แผน ก2 [20303] จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 20304
ชื่อวิชา: พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ (แผน ก1 [20304] พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 20304
ชื่อวิชา: พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์ (แผน ก2 [20304] พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 20307
ชื่อวิชา: การพัฒนาหลักสูตร (แผน ก1 [20307] การพัฒนาหลักสูตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 20401
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ (แผน ก1 [20401] ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 21001
ชื่อวิชา: พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21001] พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21001
ชื่อวิชา: พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21001] พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 21002
ชื่อวิชา: นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21002] นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21002
ชื่อวิชา: นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21002] นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 21003
ชื่อวิชา: การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21003] การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 21003
ชื่อวิชา: การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21003] การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 21003
ชื่อวิชา: การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก3 [21003] การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 21006
ชื่อวิชา: สุขภาวะเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21006] สุขภาวะเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21006
ชื่อวิชา: สุขภาวะเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21006] สุขภาวะเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 21007
ชื่อวิชา: อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21007] อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21007
ชื่อวิชา: อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21007] อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 21008
ชื่อวิชา: การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21008] การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 21008
ชื่อวิชา: การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21008] การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 21223
ชื่อวิชา: แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21223] แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21223
ชื่อวิชา: แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แผน ก2 [21223] แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 21330
ชื่อวิชา: การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา (แผน ก1 [21330] การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 21330
ชื่อวิชา: การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา (แผน ก2 [21330] การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 21331
ชื่อวิชา: การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด (แผน ก1 [21331] การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 21426
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย (แผน ก1 [21426] ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาเด็กปฐมวัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 22304
ชื่อวิชา: การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (แผน ก1 [22304] การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 22304
ชื่อวิชา: การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา (แผน ก2 [22304] การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 23304
ชื่อวิชา: โรงเรียนกับชุมชน (แผน ก1 [23304] โรงเรียนกับชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 23304
ชื่อวิชา: โรงเรียนกับชุมชน (แผน ก2 [23304] โรงเรียนกับชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24402
ชื่อวิชา: การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แผน ก1 [24402] การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 24402
ชื่อวิชา: การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (แผน ก2 [24402] การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 24403
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ (แผน ก1 [24403] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 24403
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ (แผน ก2 [24403] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24404
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ (แผน ก1 [24404] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 24404
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ (แผน ก2 [24404] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24405
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ (แผน ก1 [24405] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 24405
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ (แผน ก2 [24405] การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24407
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา (แผน ก1 [24407] ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 24412
ชื่อวิชา: การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย (แผน ก1 [24412] การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 24412
ชื่อวิชา: การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย (แผน ก2 [24412] การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 24413
ชื่อวิชา: การประเมินโครงการ (แผน ก1 [24413] การประเมินโครงการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 24413
ชื่อวิชา: การประเมินโครงการ (แผน ก2 [24413] การประเมินโครงการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24414
ชื่อวิชา: การประเมินหลักสูตร (แผน ก1 [24414] การประเมินหลักสูตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 24414
ชื่อวิชา: การประเมินหลักสูตร (แผน ก2 [24414] การประเมินหลักสูตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 24415
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผน ก1 [24415] การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 24415
ชื่อวิชา: การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ (แผน ก2 [24415] การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 25302
ชื่อวิชา: หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (แผน ก1 [25302] หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 25302
ชื่อวิชา: หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (แผน ก2 [25302] หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 25304
ชื่อวิชา: การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (แผน ก1 [25304] การแนะแนวในระดับประถมศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 25304
ชื่อวิชา: การแนะแนวในระดับประถมศึกษา (แผน ก2 [25304] การแนะแนวในระดับประถมศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 25406
ชื่อวิชา: กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว (แผน ก1 [25406] กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 25406
ชื่อวิชา: กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว (แผน ก2 [25406] กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 25407
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว (แผน ก1 [25407] ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 26301
ชื่อวิชา: การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ (แผน ก1 [26301] การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 26301
ชื่อวิชา: การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ (แผน ก2 [26301] การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 26403
ชื่อวิชา: แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ (แผน ก1 [26403] แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 26403
ชื่อวิชา: แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ (แผน ก2 [26403] แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 26404
ชื่อวิชา: หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม (แผน ก1 [26404] หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 26404
ชื่อวิชา: หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม (แผน ก2 [26404] หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 26407
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ (แผน ก1 [26407] ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 27101
ชื่อวิชา: อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก1 [27101] อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 27101
ชื่อวิชา: อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก2 [27101] อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 27104
ชื่อวิชา: วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (แผน ก1 [27104] วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 27401
ชื่อวิชา: สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผน ก1 [27401] สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 27401
ชื่อวิชา: สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผน ก2 [27401] สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 27416
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก1 [27416] ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:27 am

รหัสวิชา: 30105
ชื่อวิชา: การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (แผน ก1 [30105] การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30105
ชื่อวิชา: การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง (แผน ก2 [30105] การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30201
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (แผน ก1 [30201] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 30201
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (แผน ก2 [30201] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 30203
ชื่อวิชา: การเงินธุรกิจและการภาษีอากร (แผน ก1 [30203] การเงินธุรกิจและการภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30203
ชื่อวิชา: การเงินธุรกิจและการภาษีอากร (แผน ก2 [30203] การเงินธุรกิจและการภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30204
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ (แผน ก1 [30204] องค์การและการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30204
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ (แผน ก2 [30204] องค์การและการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30205
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติ (แผน ก1 [30205] คณิตศาสตร์และสถิติ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30205
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติ (แผน ก2 [30205] คณิตศาสตร์และสถิติ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30205
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติ (แผน ก3 [30205] คณิตศาสตร์และสถิติ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30206
ชื่อวิชา: กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (แผน ก1 [30206] กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30206
ชื่อวิชา: กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (แผน ก2 [30206] กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30208
ชื่อวิชา: การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (แผน ก1 [30208] การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30208
ชื่อวิชา: การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (แผน ก2 [30208] การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30209
ชื่อวิชา: การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (แผน ก1 [30209] การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30210
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด (แผน ก1 [30210] การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 30210
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด (แผน ก2 [30210] การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 30211
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก1 [30211] องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30211
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก2 [30211] องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 30212
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (แผน ก1 [30212] คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 30212
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ (แผน ก2 [30212] คณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 31301
ชื่อวิชา: การวางแผนงานก่อสร้าง (แผน ก1 [31301] การวางแผนงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 31301
ชื่อวิชา: การวางแผนงานก่อสร้าง (แผน ก2 [31301] การวางแผนงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 31302
ชื่อวิชา: การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (แผน ก1 [31302] การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 31302
ชื่อวิชา: การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา (แผน ก2 [31302] การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 31305
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (แผน ก1 [31305] เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 31305
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง (แผน ก2 [31305] เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 31306
ชื่อวิชา: ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง (แผน ก1 [31306] ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 31307
ชื่อวิชา: ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง (แผน ก1 [31307] ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 31311
ชื่อวิชา: การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง (แผน ก1 [31311] การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 31311
ชื่อวิชา: การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง (แผน ก2 [31311] การจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 31405
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์โครงการ (แผน ก1 [31405] การวิเคราะห์โครงการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 31405
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์โครงการ (แผน ก2 [31405] การวิเคราะห์โครงการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 31406
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง (แผน ก1 [31406] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 31408
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล (แผน ก1 [31408] เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 31408
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล (แผน ก2 [31408] เทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 31411
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรอาคาร (แผน ก1 [31411] การจัดการทรัพยากรอาคาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 31411
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรอาคาร (แผน ก2 [31411] การจัดการทรัพยากรอาคาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:29 am

รหัสวิชา: 32201
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ (แผน ก1 [32201] คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32201
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ (แผน ก2 [32201] คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32204
ชื่อวิชา: การบัญชีขั้นต้น (แผน ก1 [32204] การบัญชีขั้นต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32205
ชื่อวิชา: การบัญชีขั้นกลาง 2 (แผน ก1 [32205] การบัญชีขั้นกลาง 2)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32206
ชื่อวิชา: สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (แผน ก1 [32206] สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32206
ชื่อวิชา: สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (แผน ก2 [32206] สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32208
ชื่อวิชา: การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน (แผน ก1 [32208] การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32209
ชื่อวิชา: การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (แผน ก1 [32209] การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32210
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (แผน ก1 [32210] องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32210
ชื่อวิชา: องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (แผน ก2 [32210] องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32301
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (แผน ก1 [32301] การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32301
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ (แผน ก2 [32301] การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32302
ชื่อวิชา: การจัดการการตลาด (แผน ก1 [32302] การจัดการการตลาด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32302
ชื่อวิชา: การจัดการการตลาด (แผน ก2 [32302] การจัดการการตลาด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32303
ชื่อวิชา: การจัดการการเงิน (แผน ก1 [32303] การจัดการการเงิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32304
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก1 [32304] การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32304
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก2 [32304] การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32310
ชื่อวิชา: ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน (แผน ก1 [32310] ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32310
ชื่อวิชา: ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน (แผน ก2 [32310] ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32311
ชื่อวิชา: การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ (แผน ก1 [32311] การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32314
ชื่อวิชา: การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (แผน ก1 [32314] การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32316
ชื่อวิชา: การจัดการการขายและศิลปะการขาย (แผน ก1 [32316] การจัดการการขายและศิลปะการขาย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32322
ชื่อวิชา: การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี (แผน ก1 [32322] การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32322
ชื่อวิชา: การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี (แผน ก2 [32322] การสอบบัญชี การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษี)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32324
ชื่อวิชา: การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (แผน ก1 [32324] การสอบบัญชี การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32325
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (แผน ก1 [32325] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32325
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้ (แผน ก2 [32325] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32326
ชื่อวิชา: การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ (แผน ก1 [32326] การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32327
ชื่อวิชา: การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ (แผน ก1 [32327] การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32327
ชื่อวิชา: การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ (แผน ก2 [32327] การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32332
ชื่อวิชา: การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย (แผน ก1 [32332] การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32333
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (แผน ก1 [32333] การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32333
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (แผน ก2 [32333] การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32334
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ (แผน ก1 [32334] ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32334
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ (แผน ก2 [32334] ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32334
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้ (แผน ก3 [32334] ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32335
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผน ก1 [32335] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32335
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผน ก2 [32335] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32336
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (แผน ก1 [32336] การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32338
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผน ก1 [32338] เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32338
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผน ก2 [32338] เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32339
ชื่อวิชา: การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน (แผน ก1 [32339] การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32341
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก1 [32341] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32342
ชื่อวิชา: ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ (แผน ก1 [32342] ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32361
ชื่อวิชา: ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย (แผน ก1 [32361] ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32361
ชื่อวิชา: ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย (แผน ก2 [32361] ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:30 am

รหัสวิชา: 32401
ชื่อวิชา: การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (แผน ก1 [32401] การวางแผนและควบคุมงานบริหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32401
ชื่อวิชา: การวางแผนและควบคุมงานบริหาร (แผน ก2 [32401] การวางแผนและควบคุมงานบริหาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32403
ชื่อวิชา: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (แผน ก1 [32403] พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32403
ชื่อวิชา: พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (แผน ก2 [32403] พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32422
ชื่อวิชา: หลักการประกันภัย (แผน ก1 [32422] หลักการประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32422
ชื่อวิชา: หลักการประกันภัย (แผน ก2 [32422] หลักการประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32426
ชื่อวิชา: การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (แผน ก1 [32426] การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32426
ชื่อวิชา: การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง (แผน ก2 [32426] การควบคุมคุณภาพและการจัดการสินค้าคงคลัง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32432
ชื่อวิชา: การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (แผน ก1 [32432] การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32435
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด (แผน ก1 [32435] ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32443
ชื่อวิชา: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และการสอบบัญชี (แผน ก1 [32443] การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และการสอบบัญชี)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32443
ชื่อวิชา: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และการสอบบัญชี (แผน ก2 [32443] การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และการสอบบัญชี)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32444
ชื่อวิชา: การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (แผน ก1 [32444] การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32444
ชื่อวิชา: การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง (แผน ก2 [32444] การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32445
ชื่อวิชา: การบัญชีระหว่างประเทศ (แผน ก1 [32445] การบัญชีระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32445
ชื่อวิชา: การบัญชีระหว่างประเทศ (แผน ก2 [32445] การบัญชีระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32446
ชื่อวิชา: การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง (แผน ก1 [32446] การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32447
ชื่อวิชา: การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (แผน ก1 [32447] การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32447
ชื่อวิชา: การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (แผน ก2 [32447] การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32449
ชื่อวิชา: การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แผน ก1 [32449] การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32449
ชื่อวิชา: การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (แผน ก2 [32449] การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32451
ชื่อวิชา: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (แผน ก1 [32451] พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32451
ชื่อวิชา: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (แผน ก2 [32451] พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32453
ชื่อวิชา: การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน (แผน ก1 [32453] การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32454
ชื่อวิชา: การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (แผน ก1 [32454] การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32454
ชื่อวิชา: การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน (แผน ก2 [32454] การวิจัยทางธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32455
ชื่อวิชา: ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (แผน ก1 [32455] ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32455
ชื่อวิชา: ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ (แผน ก2 [32455] ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32456
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน (แผน ก1 [32456] ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32457
ชื่อวิชา: การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (แผน ก1 [32457] การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32457
ชื่อวิชา: การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (แผน ก2 [32457] การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32466
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจการจัดประชุม (แผน ก1 [32466] การจัดการธุรกิจการจัดประชุม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32466
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจการจัดประชุม (แผน ก2 [32466] การจัดการธุรกิจการจัดประชุม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32473
ชื่อวิชา: การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน (แผน ก1 [32473] การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32474
ชื่อวิชา: การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (แผน ก1 [32474] การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32474
ชื่อวิชา: การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (แผน ก2 [32474] การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32475
ชื่อวิชา: การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก (แผน ก1 [32475] การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32477
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว (แผน ก1 [32477] การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32479
ชื่อวิชา: การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (แผน ก1 [32479] การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32479
ชื่อวิชา: การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม (แผน ก2 [32479] การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32481
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (แผน ก1 [32481] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32482
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ (แผน ก1 [32482] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32483
ชื่อวิชา: สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ (แผน ก1 [32483] สัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32484
ชื่อวิชา: ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน (แผน ก1 [32484] ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32484
ชื่อวิชา: ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน (แผน ก2 [32484] ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์ และการท่องเที่ยวอาเซียน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32486
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ (แผน ก1 [32486] การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32486
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ (แผน ก2 [32486] การจัดการธุรกิจโรงแรม และภัตตาคารระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 32488
ชื่อวิชา: นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (แผน ก1 [32488] นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 32488
ชื่อวิชา: นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (แผน ก2 [32488] นวัตกรรมการบริการในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 32494
ชื่อวิชา: แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ (แผน ก1 [32494] แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 32495
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว (แผน ก1 [32495] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:31 am

รหัสวิชา: 33201
ชื่อวิชา: การบริหารราชการไทย (แผน ก1 [33201] การบริหารราชการไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33201
ชื่อวิชา: การบริหารราชการไทย (แผน ก2 [33201] การบริหารราชการไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33201
ชื่อวิชา: การบริหารราชการไทย (แผน ก3 [33201] การบริหารราชการไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33202
ชื่อวิชา: การคลังและงบประมาณ (แผน ก1 [33202] การคลังและงบประมาณ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33202
ชื่อวิชา: การคลังและงบประมาณ (แผน ก2 [33202] การคลังและงบประมาณ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 33203
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (แผน ก1 [33203] เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33203
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ (แผน ก2 [33203] เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารรัฐกิจ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33204
ชื่อวิชา: กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33204] กฎหมายมหาชนสำหรับการบริหารการปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33205
ชื่อวิชา: การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ® (แผน ก1 [33205] การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33206
ชื่อวิชา: สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด® (แผน ก1 [33206] สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33303
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะและการวางแผน (แผน ก1 [33303] นโยบายสาธารณะและการวางแผน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33303
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะและการวางแผน (แผน ก2 [33303] นโยบายสาธารณะและการวางแผน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 33304
ชื่อวิชา: การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก1 [33304] การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33304
ชื่อวิชา: การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก2 [33304] การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33306
ชื่อวิชา: ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33306] ปัญหาและยุทธศาสตร์การบริหารการปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33307
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33307] กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33308
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33308] นโยบายสาธารณะและการวางแผนการปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33309
ชื่อวิชา: การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ (แผน ก1 [33309] การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33311
ชื่อวิชา: การบริหารโครงการ (แผน ก1 [33311] การบริหารโครงการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33401
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ (แผน ก1 [33401] ประสบการณ์วิชาชีพบริหารรัฐกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33402
ชื่อวิชา: เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ (แผน ก1 [33402] เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33402
ชื่อวิชา: เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ (แผน ก2 [33402] เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33410
ชื่อวิชา: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก1 [33410] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33410
ชื่อวิชา: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก2 [33410] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 33421
ชื่อวิชา: การบริหารท้องถิ่น (แผน ก1 [33421] การบริหารท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33432
ชื่อวิชา: การบริหารสำนักงาน (แผน ก1 [33432] การบริหารสำนักงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33432
ชื่อวิชา: การบริหารสำนักงาน (แผน ก2 [33432] การบริหารสำนักงาน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33435
ชื่อวิชา: อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (แผน ก1 [33435] อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33435
ชื่อวิชา: อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (แผน ก2 [33435] อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33439
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (แผน ก1 [33439] กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33439
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต (แผน ก2 [33439] กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33443
ชื่อวิชา: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (แผน ก1 [33443] การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33443
ชื่อวิชา: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (แผน ก2 [33443] การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33445
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33445] ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33447
ชื่อวิชา: การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น (แผน ก1 [33447] การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33447
ชื่อวิชา: การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น (แผน ก2 [33447] การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 33448
ชื่อวิชา: การบริหารการคลังท้องถิ่น (แผน ก1 [33448] การบริหารการคลังท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33448
ชื่อวิชา: การบริหารการคลังท้องถิ่น (แผน ก2 [33448] การบริหารการคลังท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33449
ชื่อวิชา: การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย (แผน ก1 [33449] การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33450
ชื่อวิชา: การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (แผน ก1 [33450] การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 33450
ชื่อวิชา: การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล (แผน ก2 [33450] การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 33451
ชื่อวิชา: การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก1 [33451] การจัดหาทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33451
ชื่อวิชา: การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ก2 [33451] การจัดหาทรัพยากรมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 33452
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33452] กฎหมายอาญาสำหรับนักปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33453
ชื่อวิชา: การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33453] การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 33454
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ® (แผน ก1 [33454] นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผนการบริหารการปกครองท้องที่ ®)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:31 am

รหัสวิชา: 40101
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (แผน ก1 [40101] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 40101
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (แผน ก2 [40101] ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 40103
ชื่อวิชา: กฎหมายเกษตร (แผน ก1 [40103] กฎหมายเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 40103
ชื่อวิชา: กฎหมายเกษตร (แผน ก2 [40103] กฎหมายเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41001
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน (แผน ก1 [41001] กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41001
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน (แผน ก2 [41001] กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41002
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน (แผน ก1 [41002] เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41002
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน (แผน ก2 [41002] เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41003
ชื่อวิชา: การบริหารจัดการชุมชน (แผน ก1 [41003] การบริหารจัดการชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41003
ชื่อวิชา: การบริหารจัดการชุมชน (แผน ก2 [41003] การบริหารจัดการชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41004
ชื่อวิชา: เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน (แผน ก1 [41004] เสริมประสบการณ์ผู้นำชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41201
ชื่อวิชา: กฎหมายมหาชน (แผน ก1 [41201] กฎหมายมหาชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41201
ชื่อวิชา: กฎหมายมหาชน (แผน ก2 [41201] กฎหมายมหาชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41201
ชื่อวิชา: กฎหมายมหาชน (แผน ก3 [41201] กฎหมายมหาชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41211
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (แผน ก1 [41211] กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41211
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (แผน ก2 [41211] กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41211
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (แผน ก3 [41211] กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41212
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (แผน ก1 [41212] กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41212
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (แผน ก2 [41212] กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41212
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (แผน ก3 [41212] กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41231
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (แผน ก1 [41231] กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41231
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (แผน ก2 [41231] กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41231
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (แผน ก3 [41231] กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41232
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (แผน ก1 [41232] กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41232
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (แผน ก2 [41232] กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41232
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด (แผน ก3 [41232] กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41311
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก (แผน ก1 [41311] กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41311
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก (แผน ก2 [41311] กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41311
ชื่อวิชา: กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก (แผน ก3 [41311] กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41321
ชื่อวิชา: กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (แผน ก1 [41321] กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41322
ชื่อวิชา: กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย (แผน ก1 [41322] กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41322
ชื่อวิชา: กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย (แผน ก2 [41322] กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41322
ชื่อวิชา: กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย (แผน ก3 [41322] กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41341
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง (แผน ก1 [41341] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41341
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง (แผน ก2 [41341] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41342
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (แผน ก1 [41342] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41342
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (แผน ก2 [41342] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41342
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย (แผน ก3 [41342] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41343
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (แผน ก1 [41343] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41343
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (แผน ก2 [41343] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41343
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา (แผน ก3 [41343] กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41421
ชื่อวิชา: กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ (แผน ก1 [41421] กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41421
ชื่อวิชา: กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้ (แผน ก2 [41421] กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41432
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (แผน ก1 [41432] กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41432
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น (แผน ก2 [41432] กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41444
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (แผน ก1 [41444] ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41451
ชื่อวิชา: กฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก1 [41451] กฎหมายระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41451
ชื่อวิชา: กฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก2 [41451] กฎหมายระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41451
ชื่อวิชา: กฎหมายระหว่างประเทศ (แผน ก3 [41451] กฎหมายระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41452
ชื่อวิชา: สถาบันระหว่างประเทศ (แผน ก1 [41452] สถาบันระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41452
ชื่อวิชา: สถาบันระหว่างประเทศ (แผน ก2 [41452] สถาบันระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41454
ชื่อวิชา: กฎหมายสิทธิมนุษยชน (แผน ก1 [41454] กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 41454
ชื่อวิชา: กฎหมายสิทธิมนุษยชน (แผน ก2 [41454] กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41454
ชื่อวิชา: กฎหมายสิทธิมนุษยชน (แผน ก3 [41454] กฎหมายสิทธิมนุษยชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 41456
ชื่อวิชา: การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (แผน ก1 [41456] การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 41456
ชื่อวิชา: การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (แผน ก2 [41456] การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 41456
ชื่อวิชา: การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า (แผน ก3 [41456] การคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:32 am

รหัสวิชา: 50101
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (แผน ก1 [50101] วิทยาศาสตร์พื้นฐาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52204
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ (แผน ก1 [52204] กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52204
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ (แผน ก2 [52204] กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52205
ชื่อวิชา: การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แผน ก1 [52205] การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52205
ชื่อวิชา: การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แผน ก2 [52205] การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 52302
ชื่อวิชา: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (แผน ก1 [52302] วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52302
ชื่อวิชา: วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค (แผน ก2 [52302] วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 52303
ชื่อวิชา: สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (แผน ก1 [52303] สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52303
ชื่อวิชา: สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข (แผน ก2 [52303] สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52306
ชื่อวิชา: การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข (แผน ก1 [52306] การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52309
ชื่อวิชา: การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (แผน ก1 [52309] การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52309
ชื่อวิชา: การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (แผน ก2 [52309] การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52311
ชื่อวิชา: การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น (แผน ก1 [52311] การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52313
ชื่อวิชา: สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (แผน ก1 [52313] สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52313
ชื่อวิชา: สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ (แผน ก2 [52313] สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52314
ชื่อวิชา: โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ (แผน ก1 [52314] โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52314
ชื่อวิชา: โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ (แผน ก2 [52314] โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52402
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข (แผน ก1 [52402] ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52404
ชื่อวิชา: การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ (แผน ก1 [52404] การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52405
ชื่อวิชา: การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน (แผน ก1 [52405] การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 52406
ชื่อวิชา: การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (แผน ก1 [52406] การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52406
ชื่อวิชา: การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (แผน ก2 [52406] การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 52407
ชื่อวิชา: การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข (แผน ก1 [52407] การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 52407
ชื่อวิชา: การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข (แผน ก2 [52407] การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 53202
ชื่อวิชา: การสาธารณสุขทั่วไป (แผน ก1 [53202] การสาธารณสุขทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 53202
ชื่อวิชา: การสาธารณสุขทั่วไป (แผน ก2 [53202] การสาธารณสุขทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 53203
ชื่อวิชา: สุขภาพกับการพัฒนา (แผน ก1 [53203] สุขภาพกับการพัฒนา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 53203
ชื่อวิชา: สุขภาพกับการพัฒนา (แผน ก2 [53203] สุขภาพกับการพัฒนา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 53304
ชื่อวิชา: การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข (แผน ก1 [53304] การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 53304
ชื่อวิชา: การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข (แผน ก2 [53304] การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 53405
ชื่อวิชา: หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (แผน ก1 [53405] หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 53405
ชื่อวิชา: หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (แผน ก2 [53405] หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 53406
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข (แผน ก1 [53406] ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 53407
ชื่อวิชา: การบริหารงานสาธารณสุข (แผน ก1 [53407] การบริหารงานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 53407
ชื่อวิชา: การบริหารงานสาธารณสุข (แผน ก2 [53407] การบริหารงานสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 54101
ชื่อวิชา: วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54101] วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54101
ชื่อวิชา: วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก2 [54101] วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 54102
ชื่อวิชา: การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54102] การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54102
ชื่อวิชา: การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก2 [54102] การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 54109
ชื่อวิชา: การยศาสตร์ (แผน ก1 [54109] การยศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54109
ชื่อวิชา: การยศาสตร์ (แผน ก2 [54109] การยศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 54111
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54111] ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54113
ชื่อวิชา: สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน (แผน ก1 [54113] สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54115
ชื่อวิชา: กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54115] กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54115
ชื่อวิชา: กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก2 [54115] กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 54116
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีความปลอดภัย (แผน ก1 [54116] เทคโนโลยีความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54116
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีความปลอดภัย (แผน ก2 [54116] เทคโนโลยีความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 54118
ชื่อวิชา: ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (แผน ก1 [54118] ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54122
ชื่อวิชา: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข (แผน ก1 [54122] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54126
ชื่อวิชา: การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น (แผน ก1 [54126] การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54126
ชื่อวิชา: การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น (แผน ก2 [54126] การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 54127
ชื่อวิชา: พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [54127] พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54127
ชื่อวิชา: พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [54127] พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 54128
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (แผน ก1 [54128] เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54129
ชื่อวิชา: พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54129] พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 54129
ชื่อวิชา: พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก2 [54129] พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 54130
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (แผน ก1 [54130] เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54131
ชื่อวิชา: กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แผน ก1 [54131] กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54132
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย (แผน ก1 [54132] เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 54135
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แผน ก1 [54135] ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55203
ชื่อวิชา: จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55203] จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55302
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55302] วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55302
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย (แผน ก2 [55302] วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 55303
ชื่อวิชา: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ (แผน ก1 [55303] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55303
ชื่อวิชา: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์ (แผน ก2 [55303] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 55304
ชื่อวิชา: แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55304] แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55304
ชื่อวิชา: แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย (แผน ก2 [55304] แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 55309
ชื่อวิชา: จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55309] จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55309
ชื่อวิชา: จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย (แผน ก2 [55309] จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 55310
ชื่อวิชา: นวดแผนไทย 1 (แผน ก1 [55310] นวดแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55310
ชื่อวิชา: นวดแผนไทย 1 (แผน ก2 [55310] นวดแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 55311
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย (แผน ก1 [55311] การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55312
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55312] ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55313
ชื่อวิชา: ผดุงครรภ์แผนไทย (แผน ก1 [55313] ผดุงครรภ์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55314
ชื่อวิชา: เภสัชกรรมแผนไทย 1 (แผน ก1 [55314] เภสัชกรรมแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55317
ชื่อวิชา: เวชกรรมแผนไทย 1 (แผน ก1 [55317] เวชกรรมแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55319
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (แผน ก1 [55319] การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55320
ชื่อวิชา: ร่างกายมนุษย์ (แผน ก1 [55320] ร่างกายมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55322
ชื่อวิชา: ร่างกายมนุษย์ (แผน ก1 [55322] ร่างกายมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55325
ชื่อวิชา: นวดแผนไทย 1 (แผน ก1 [55325] นวดแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55326
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (แผน ก1 [55326] ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55327
ชื่อวิชา: ผดุงครรภ์แผนไทย (แผน ก1 [55327] ผดุงครรภ์แผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55328
ชื่อวิชา: เภสัชกรรมแผนไทย 1 (แผน ก1 [55328] เภสัชกรรมแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 55331
ชื่อวิชา: เวชกรรมแผนไทย 1 (แผน ก1 [55331] เวชกรรมแผนไทย 1)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 55333
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย (แผน ก1 [55333] การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 57203
ชื่อวิชา: ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข (แผน ก1 [57203] ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 57203
ชื่อวิชา: ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข (แผน ก2 [57203] ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 57301
ชื่อวิชา: การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข (แผน ก1 [57301] การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 57301
ชื่อวิชา: การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข (แผน ก2 [57301] การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:33 am

รหัสวิชา: 60120
ชื่อวิชา: หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก1 [60120] หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 60120
ชื่อวิชา: หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก2 [60120] หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 60227
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (แผน ก1 [60227] ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 60227
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (แผน ก2 [60227] ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 60228
ชื่อวิชา: คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ (แผน ก1 [60228] คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 60228
ชื่อวิชา: คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ (แผน ก2 [60228] คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 60323
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (แผน ก1 [60323] เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 60323
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (แผน ก2 [60323] เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 60370
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [60370] เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 60370
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [60370] เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 60450
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (แผน ก1 [60450] เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 60450
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (แผน ก2 [60450] เศรษฐศาสตร์สาธารณะ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 60482
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ (แผน ก1 [60482] เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 60482
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ (แผน ก2 [60482] เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 60499
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (แผน ก1 [60499] ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 61401
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน (แผน ก1 [61401] การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 61401
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน (แผน ก2 [61401] การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 61405
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (แผน ก1 [61405] เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 61408
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (แผน ก1 [61408] เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:33 am

รหัสวิชา: 70201
ชื่อวิชา: คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน (แผน ก1 [70201] คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70201
ชื่อวิชา: คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน (แผน ก2 [70201] คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 70203
ชื่อวิชา: หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก1 [70203] หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70203
ชื่อวิชา: หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (แผน ก2 [70203] หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 70311
ชื่อวิชา: ชีวเคมีพื้นฐาน (แผน ก1 [70311] ชีวเคมีพื้นฐาน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70311
ชื่อวิชา: ชีวเคมีพื้นฐาน (แผน ก2 [70311] ชีวเคมีพื้นฐาน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 70321
ชื่อวิชา: ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [70321] ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 70321
ชื่อวิชา: ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [70321] ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 70324
ชื่อวิชา: อนามัยครอบครัว (แผน ก1 [70324] อนามัยครอบครัว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 70324
ชื่อวิชา: อนามัยครอบครัว (แผน ก2 [70324] อนามัยครอบครัว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 70421
ชื่อวิชา: กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน (แผน ก1 [70421] กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70421
ชื่อวิชา: กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน (แผน ก2 [70421] กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 70431
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (แผน ก1 [70431] ประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 70433
ชื่อวิชา: การพัฒนาที่อยู่อาศัย (แผน ก1 [70433] การพัฒนาที่อยู่อาศัย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70433
ชื่อวิชา: การพัฒนาที่อยู่อาศัย (แผน ก2 [70433] การพัฒนาที่อยู่อาศัย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 70434
ชื่อวิชา: การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (แผน ก1 [70434] การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 70434
ชื่อวิชา: การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (แผน ก2 [70434] การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71200
ชื่อวิชา: มนุษย์กับระบบนิเวศ (แผน ก1 [71200] มนุษย์กับระบบนิเวศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 71200
ชื่อวิชา: มนุษย์กับระบบนิเวศ (แผน ก2 [71200] มนุษย์กับระบบนิเวศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71201
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ทั่วไป (แผน ก1 [71201] วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 71201
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์ทั่วไป (แผน ก2 [71201] วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71202
ชื่อวิชา: โภชนาการมนุษย์ (แผน ก1 [71202] โภชนาการมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71202
ชื่อวิชา: โภชนาการมนุษย์ (แผน ก2 [71202] โภชนาการมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71202
ชื่อวิชา: โภชนาการมนุษย์ (แผน ก3 [71202] โภชนาการมนุษย์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71203
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (แผน ก1 [71203] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71203
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (แผน ก2 [71203] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71308
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร (แผน ก1 [71308] เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71308
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร (แผน ก2 [71308] เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71309
ชื่อวิชา: สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ (แผน ก1 [71309] สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 71309
ชื่อวิชา: สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ (แผน ก2 [71309] สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71309
ชื่อวิชา: สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ (แผน ก3 [71309] สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71310
ชื่อวิชา: การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร (แผน ก1 [71310] การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71310
ชื่อวิชา: การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร (แผน ก2 [71310] การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 71311
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร (แผน ก1 [71311] เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71312
ชื่อวิชา: สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ (แผน ก1 [71312] สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 71312
ชื่อวิชา: สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ (แผน ก2 [71312] สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71312
ชื่อวิชา: สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ (แผน ก3 [71312] สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 71313
ชื่อวิชา: การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร (แผน ก1 [71313] การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71317
ชื่อวิชา: โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก (แผน ก1 [71317] โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนัก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 71416
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ (แผน ก1 [71416] ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 71417
ชื่อวิชา: หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร (แผน ก1 [71417] หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 72201
ชื่อวิชา: ครอบครัวศึกษา (แผน ก1 [72201] ครอบครัวศึกษา)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 72201
ชื่อวิชา: ครอบครัวศึกษา (แผน ก2 [72201] ครอบครัวศึกษา)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 72202
ชื่อวิชา: พัฒนาการวัยเด็ก (แผน ก1 [72202] พัฒนาการวัยเด็ก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 72202
ชื่อวิชา: พัฒนาการวัยเด็ก (แผน ก2 [72202] พัฒนาการวัยเด็ก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 72301
ชื่อวิชา: พัฒนาการวัยรุ่น (แผน ก1 [72301] พัฒนาการวัยรุ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 72301
ชื่อวิชา: พัฒนาการวัยรุ่น (แผน ก2 [72301] พัฒนาการวัยรุ่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 72302
ชื่อวิชา: นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว (แผน ก1 [72302] นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 72302
ชื่อวิชา: นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว (แผน ก2 [72302] นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 72401
ชื่อวิชา: ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก (แผน ก1 [72401] ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 72401
ชื่อวิชา: ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก (แผน ก2 [72401] ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 72402
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (แผน ก1 [72402] ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:34 am

รหัสวิชา: 80101
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (แผน ก1 [80101] ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 80101
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (แผน ก2 [80101] ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 80102
ชื่อวิชา: หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [80102] หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 80202
ชื่อวิชา: สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (แผน ก1 [80202] สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 80202
ชื่อวิชา: สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย (แผน ก2 [80202] สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 80203
ชื่อวิชา: ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (แผน ก1 [80203] ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 80203
ชื่อวิชา: ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย (แผน ก2 [80203] ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 80205
ชื่อวิชา: พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย (แผน ก1 [80205] พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 80205
ชื่อวิชา: พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย (แผน ก2 [80205] พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 80309
ชื่อวิชา: ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (แผน ก1 [80309] ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 80309
ชื่อวิชา: ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (แผน ก2 [80309] ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 80410
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [80410] ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 81310
ชื่อวิชา: ปรัชญาการเมือง (แผน ก1 [81310] ปรัชญาการเมือง)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 81310
ชื่อวิชา: ปรัชญาการเมือง (แผน ก2 [81310] ปรัชญาการเมือง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 81310
ชื่อวิชา: ปรัชญาการเมือง (แผน ก3 [81310] ปรัชญาการเมือง)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 81311
ชื่อวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [81311] หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 81311
ชื่อวิชา: หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ (แผน ก2 [81311] หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 81314
ชื่อวิชา: หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [81314] หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 81415
ชื่อวิชา: การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (แผน ก1 [81415] การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 81415
ชื่อวิชา: การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ (แผน ก2 [81415] การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 81417
ชื่อวิชา: การบริหารและการพัฒนาองค์การ (แผน ก1 [81417] การบริหารและการพัฒนาองค์การ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 81417
ชื่อวิชา: การบริหารและการพัฒนาองค์การ (แผน ก2 [81417] การบริหารและการพัฒนาองค์การ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 81427
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [81427] กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 81427
ชื่อวิชา: กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์ (แผน ก2 [81427] กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 81428
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ (แผน ก1 [81428] กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 81428
ชื่อวิชา: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ (แผน ก2 [81428] กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 82201
ชื่อวิชา: หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก1 [82201] หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 82201
ชื่อวิชา: หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก2 [82201] หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 82201
ชื่อวิชา: หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก3 [82201] หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 82227
ชื่อวิชา: ความคิดทางการเมืองและสังคม (แผน ก1 [82227] ความคิดทางการเมืองและสังคม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 82227
ชื่อวิชา: ความคิดทางการเมืองและสังคม (แผน ก2 [82227] ความคิดทางการเมืองและสังคม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 82322
ชื่อวิชา: สังคมโลก (แผน ก1 [82322] สังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 82322
ชื่อวิชา: สังคมโลก (แผน ก2 [82322] สังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 82322
ชื่อวิชา: สังคมโลก (แผน ก3 [82322] สังคมโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 82325
ชื่อวิชา: ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ (แผน ก1 [82325] ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 82325
ชื่อวิชา: ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ (แผน ก2 [82325] ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 82328
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะในบริบทโลก (แผน ก1 [82328] นโยบายสาธารณะในบริบทโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 82328
ชื่อวิชา: นโยบายสาธารณะในบริบทโลก (แผน ก2 [82328] นโยบายสาธารณะในบริบทโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 82422
ชื่อวิชา: มหาอำนาจกับการเมืองโลก (แผน ก1 [82422] มหาอำนาจกับการเมืองโลก)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 82422
ชื่อวิชา: มหาอำนาจกับการเมืองโลก (แผน ก2 [82422] มหาอำนาจกับการเมืองโลก)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 83201
ชื่อวิชา: การเมืองการปกครองท้องถิ่น (แผน ก1 [83201] การเมืองการปกครองท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 83201
ชื่อวิชา: การเมืองการปกครองท้องถิ่น (แผน ก2 [83201] การเมืองการปกครองท้องถิ่น)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:35 am

รหัสวิชา: 90305
ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์ (แผน ก1 [90305] การผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 90305
ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์ (แผน ก2 [90305] การผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 90305
ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์ (แผน ก3 [90305] การผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 90307
ชื่อวิชา: การผลิตพืช (แผน ก1 [90307] การผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 90307
ชื่อวิชา: การผลิตพืช (แผน ก2 [90307] การผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 90307
ชื่อวิชา: การผลิตพืช (แผน ก3 [90307] การผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 90406
ชื่อวิชา: ดิน น้ำ และปุ๋ย (แผน ก1 [90406] ดิน น้ำ และปุ๋ย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 90406
ชื่อวิชา: ดิน น้ำ และปุ๋ย (แผน ก2 [90406] ดิน น้ำ และปุ๋ย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91109
ชื่อวิชา: หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก1 [91109] หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91109
ชื่อวิชา: หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก2 [91109] หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91209
ชื่อวิชา: การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร (แผน ก1 [91209] การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91209
ชื่อวิชา: การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร (แผน ก2 [91209] การประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91307
ชื่อวิชา: การพัฒนาชุมชนเกษตร (แผน ก1 [91307] การพัฒนาชุมชนเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91307
ชื่อวิชา: การพัฒนาชุมชนเกษตร (แผน ก2 [91307] การพัฒนาชุมชนเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91310
ชื่อวิชา: หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร (แผน ก1 [91310] หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91310
ชื่อวิชา: หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร (แผน ก2 [91310] หลักการบริหารการส่งเสริมการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91324
ชื่อวิชา: หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [91324] หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91324
ชื่อวิชา: หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [91324] หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91351
ชื่อวิชา: หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก1 [91351] หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91351
ชื่อวิชา: หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก2 [91351] หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91351
ชื่อวิชา: หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก3 [91351] หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91352
ชื่อวิชา: การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร (แผน ก1 [91352] การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91352
ชื่อวิชา: การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร (แผน ก2 [91352] การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91413
ชื่อวิชา: การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร (แผน ก1 [91413] การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91413
ชื่อวิชา: การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร (แผน ก2 [91413] การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91418
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร (แผน ก1 [91418] ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91420
ชื่อวิชา: การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก1 [91420] การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91420
ชื่อวิชา: การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก2 [91420] การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91420
ชื่อวิชา: การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก3 [91420] การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91421
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (แผน ก1 [91421] ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91427
ชื่อวิชา: การป่าไม้ชุมชน (แผน ก1 [91427] การป่าไม้ชุมชน)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91427
ชื่อวิชา: การป่าไม้ชุมชน (แผน ก2 [91427] การป่าไม้ชุมชน)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91428
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [91428] กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91428
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [91428] กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91463
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [91463] ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91463
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก2 [91463] ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91463
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก3 [91463] ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91465
ชื่อวิชา: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (แผน ก1 [91465] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 91465
ชื่อวิชา: การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (แผน ก2 [91465] การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 91466
ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ (แผน ก1 [91466] การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 91466
ชื่อวิชา: การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ (แผน ก2 [91466] การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 91467
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม (แผน ก1 [91467] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 92116
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ (แผน ก1 [92116] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92116
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ (แผน ก2 [92116] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92217
ชื่อวิชา: ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ (แผน ก1 [92217] ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92217
ชื่อวิชา: ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ (แผน ก2 [92217] ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92220
ชื่อวิชา: กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ (แผน ก1 [92220] กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 92221
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ (แผน ก1 [92221] เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92221
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์ (แผน ก2 [92221] เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92311
ชื่อวิชา: การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (แผน ก1 [92311] การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92311
ชื่อวิชา: การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ (แผน ก2 [92311] การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92322
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (แผน ก1 [92322] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 92322
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์ (แผน ก2 [92322] ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 92411
ชื่อวิชา: สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (แผน ก1 [92411] สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 92411
ชื่อวิชา: สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (แผน ก2 [92411] สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 92423
ชื่อวิชา: วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (แผน ก1 [92423] วิธีการวิจัยทางสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92423
ชื่อวิชา: วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (แผน ก2 [92423] วิธีการวิจัยทางสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92424
ชื่อวิชา: การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (แผน ก1 [92424] การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 92424
ชื่อวิชา: การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์ (แผน ก2 [92424] การบริหารธุรกิจเฉพาะสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 92425
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์ (แผน ก1 [92425] ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » อาทิตย์ 09 ส.ค. 2020 3:36 am

รหัสวิชา: 93256
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช (แผน ก1 [93256] การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93335
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช (แผน ก1 [93335] วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93335
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช (แผน ก2 [93335] วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 93352
ชื่อวิชา: หลักการจัดการการผลิตพืช (แผน ก1 [93352] หลักการจัดการการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93352
ชื่อวิชา: หลักการจัดการการผลิตพืช (แผน ก2 [93352] หลักการจัดการการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 93354
ชื่อวิชา: อาหารและการให้อาหารสัตว์ (แผน ก1 [93354] อาหารและการให้อาหารสัตว์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93354
ชื่อวิชา: อาหารและการให้อาหารสัตว์ (แผน ก2 [93354] อาหารและการให้อาหารสัตว์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 93442
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช (แผน ก1 [93442] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93446
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝึกปฏิบัติ) (แผน ก1 [93446] การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (มีฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93448
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์ (แผน ก1 [93448] ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93454
ชื่อวิชา: สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (แผน ก1 [93454] สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93455
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช (แผน ก1 [93455] การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93457
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก1 [93457] การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93457
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก2 [93457] การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 93458
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก1 [93458] การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93458
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก2 [93458] การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 93460
ชื่อวิชา: การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ) (แผน ก1 [93460] การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์ (มีฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93461
ชื่อวิชา: การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (แผน ก1 [93461] การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93461
ชื่อวิชา: การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ (แผน ก2 [93461] การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 93462
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก1 [93462] การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 93462
ชื่อวิชา: การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ) (แผน ก2 [93462] การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก (ไม่ ฝึกปฏิบัติ))
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 93469
ชื่อวิชา: การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ (แผน ก1 [93469] การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 93469
ชื่อวิชา: การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ (แผน ก2 [93469] การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 94329
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (แผน ก1 [94329] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 94329
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (แผน ก2 [94329] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 94329
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (แผน ก3 [94329] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 94431
ชื่อวิชา: การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (แผน ก1 [94431] การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 94431
ชื่อวิชา: การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (แผน ก2 [94431] การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 94432
ชื่อวิชา: สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (แผน ก1 [94432] สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 94433
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร (แผน ก1 [94433] ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 94465
ชื่อวิชา: การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ (แผน ก1 [94465] การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 94465
ชื่อวิชา: การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์ (แผน ก2 [94465] การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 96102
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน ก1 [96102] คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 96102
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน ก2 [96102] คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 96304
ชื่อวิชา: การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แผน ก1 [96304] การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 96304
ชื่อวิชา: การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แผน ก2 [96304] การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 96408
ชื่อวิชา: การจัดการระบบฐานข้อมูล (แผน ก1 [96408] การจัดการระบบฐานข้อมูล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 96411
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (แผน ก1 [96411] ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 96411
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ (แผน ก2 [96411] ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 96412
ชื่อวิชา: การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก1 [96412] การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 96412
ชื่อวิชา: การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน ก2 [96412] การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 96413
ชื่อวิชา: การออกแบบและพัฒนาเว็บ (แผน ก1 [96413] การออกแบบและพัฒนาเว็บ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 96414
ชื่อวิชา: การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (แผน ก1 [96414] การโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 96415
ชื่อวิชา: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (แผน ก1 [96415] ระบบธุรกิจอัจฉริยะ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97101
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ (แผน ก1 [97101] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97101
ชื่อวิชา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ (แผน ก2 [97101] ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97210
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97210] คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97210
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97210] คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97210
ชื่อวิชา: คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แผน ก3 [97210] คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97212
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97212] เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97212
ชื่อวิชา: เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97212] เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97214
ชื่อวิชา: วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แผน ก1 [97214] วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97214
ชื่อวิชา: วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แผน ก2 [97214] วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97215
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แผน ก1 [97215] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97215
ชื่อวิชา: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แผน ก2 [97215] วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97218
ชื่อวิชา: การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ (แผน ก1 [97218] การจัดการดำเนินงานและการเป็นผู้ประกอบการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97315
ชื่อวิชา: เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต (แผน ก1 [97315] เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97317
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97317] ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97317
ชื่อวิชา: ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97317] ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 97403
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีก่อนพิมพ์ (แผน ก1 [97403] เทคโนโลยีก่อนพิมพ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97410
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจการพิมพ์ (แผน ก1 [97410] การจัดการธุรกิจการพิมพ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97410
ชื่อวิชา: การจัดการธุรกิจการพิมพ์ (แผน ก2 [97410] การจัดการธุรกิจการพิมพ์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 97419
ชื่อวิชา: มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97419] มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97419
ชื่อวิชา: มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97419] มาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 97420
ชื่อวิชา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97420] การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97420
ชื่อวิชา: การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97420] การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 97421
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97421] ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97423
ชื่อวิชา: การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม (แผน ก1 [97423] การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97423
ชื่อวิชา: การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม (แผน ก2 [97423] การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 97431
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (แผน ก1 [97431] เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 97432
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (แผน ก1 [97432] ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 97433
ชื่อวิชา: การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ (แผน ก1 [97433] การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99202
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์ข้อมูล (แผน ก1 [99202] การวิเคราะห์ข้อมูล)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99311
ชื่อวิชา: ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (แผน ก1 [99311] ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99313
ชื่อวิชา: การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย (แผน ก1 [99313] การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99313
ชื่อวิชา: การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย (แผน ก2 [99313] การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 99314
ชื่อวิชา: โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (แผน ก1 [99314] โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99314
ชื่อวิชา: โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (แผน ก2 [99314] โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 99315
ชื่อวิชา: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (แผน ก1 [99315] สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99315
ชื่อวิชา: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (แผน ก2 [99315] สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 99321
ชื่อวิชา: การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ (แผน ก1 [99321] การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99402
ชื่อวิชา: การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (แผน ก1 [99402] การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99402
ชื่อวิชา: การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ (แผน ก2 [99402] การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 10.00 น. และ ปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 99409
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผน ก1 [99409] ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99410
ชื่อวิชา: การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (แผน ก1 [99410] การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99410
ชื่อวิชา: การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม (แผน ก2 [99410] การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 - 16.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

รหัสวิชา: 99415
ชื่อวิชา: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แผน ก1 [99415] วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99415
ชื่อวิชา: วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (แผน ก2 [99415] วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
เวลาสอบ: สอบกลางภาควันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. และ ปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รหัสวิชา: 99419
ชื่อวิชา: ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (แผน ก1 [99419] ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รหัสวิชา: 99420
ชื่อวิชา: การโปรแกรมเว็บ (แผน ก1 [99420] การโปรแกรมเว็บ)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99422
ชื่อวิชา: การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (แผน ก1 [99422] การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชา: 99429
ชื่อวิชา: ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (แผน ก1 [99429] ประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์)
เวลาสอบ: สอบปลายภาควันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4406
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 10 ม.ค. 2021 11:17 pm

ประกาศจาก มหาลัย ล่าสุด
เปิดสอบเฉพาะ ออนไลน์ เท่านั้น

pantip
Sr. Member
Sr. Member
โพสต์: 472
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 25 มิ.ย. 2016 12:50 am
ติดต่อ:

Re: วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2563 เทอม 1 แต่ละวิชา

โพสต์โดย pantip » ศุกร์ 18 ก.พ. 2022 11:26 pm

วันเวลา ตารางสอบ มสธ. ภาคการศึกษา 2564 เทอม 1
viewtopic.php?f=128&t=113736


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน