รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี อำเภอ ยะหริ่ง

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตรมีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี
ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี อำเภอ ยะหริ่ง

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:03 pm

รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

มัสยิดในเขตอำเภอเมือง ปัตตานี
มัสยิดจะบังติกอ ต.จะบังติกอ
มัสยิดกลางปัตตานี ต.อาเนาะรู
มัสยิดซีอารุลอิสลาม ต.อาเนาะรู
มัสยิดนูรุลยากีน ต.อาเนาะรู
มัสยิดปากีสถาน ต.อาเนาะรู
มัสยิดนูรุลเตาฟิต ต.สะบารัง
มัสยิดยูมูอียาตุสซอลีฮีน ต.สะบารัง
มัสยิดยูโยะปะซี ต.สะบารัง
มัสยิดนูร์ปการอ ต.สะบารัง
มัสยิดนูรุลฮาดี (บือติงหะยีแม) ต.สะบารัง
มัสยิดอัลอิควานียะห์ (บือติงตันหยง) ต.สะบารัง
มัสยิดบ่อโอน ต.สะบารัง
มัสยิดกาดาอาเนาะยอ ต.สะบารัง
มัสยิดตาร๊ะ ม.1 ต.กะมิยอ
มัสยิดกะมิยอ ม.2 ต.กะมิยอ
มัสยิดอานีซอฟาตียะห์ (บาโง) ม.4 ต.กะมิยอ
มัสยิดกาแลบือซา ม.4 ต.กะมิยอ
มัสยิดมะวัลมุตตากีน ม.7 ต.กะมิยอ
มัสยิดคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง
มัสยิดสะมาลา ม.3 ต.คลองมานิง
มัวยิดอัลฮุสนา(สุไหงปาแน) ม.1 ต.บานา
มัสยิดบานา (นูรุลอิสลาม) ม.2 ต.บานา
มัสยิดอัสอัสลาห์ (กำปงตารง) ม.4 ต.บานา
มัสยิดกูวิง ม.5 ต.บานา
มัสยิดนูรุลอีมาน (จือโระ) ม.6 ต.บานา
มัสยิดอาเนาะเยาะ (นูรุลสะอาดะห์) ม.6 ต.บานา
มัสยิดอานูรุดดีน (ปากาบันยง) ม.7 ต.บานา
มัสยิดนูรุลอิสลาม (กูแบอีเตะ) ม.7 ต.บานา
มัสยิดนูรุดดีน (แหลมนก) ม.9 ต.บานา
มัสยิดนูรุลฮูดา (ยูโย) ม.8 ต.บานา
มัสยิดดารุลอีบาดะห์ ม.11 ต.บานา
มัสยิดแบรอ ม.1 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดบาราโหม ม.1 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดลาดอ ม.3 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดกือดี ม.3 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดบาราเฮาะกำปง ม.4 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดตูตง ม.7 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดตาเนาะ ม.8 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดบิลดอ ม.8 ต.บาราเฮาะ
มัสยิดปะกาฮะรัง ม.1 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดจางา ม.2 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดยือโมะ ม.2 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดซีอารุลอีมาน ม.4 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดเกาว์ปะกาฮะรัง ม.5 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดอะห์มาดียะห์ ม.7 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดเจะดี ม.8 ต.ปะกาฮะรัง
มัสยิดดารุลฮูดา (ราโมง) ม.1 ต.ปูยุด
มัสยิดริดวานียะห์ ม.4 ต.ปูยุด
มัสยิดปุยุด ม.7 ต.ปูยุด
มัสยิดรูสะมิแล ม.1 ต.รูสะมิแล
มัสยิดบางหมอ ม.2 ต.รูสะมิแล
มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.4 ต.รูสะมิแล
มัสยิดนูรุลลุดฟี ม.5 ต.รูสะมิแล
มัสยิดตันหยงลุโละ ม.1 ต.ตันหยงลุโละ
มัสยิดกรือเซะ ม.3 ต.ตันหยงลุโละ
มัสยิดแบรอตะลุโบะ ม.1 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดแบรออาตะจรัง ม.2 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดดารุลนาอีม ม.3 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดปาแดบูงอ ม.6 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดนูรุนอิซาน ม.7 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดอัลอูดา ม.8 ต.ตะลุโบะ
มัสยิดปารูโป๊ะ ม.9 ต.ตะลุโบะ

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:04 pm

มัสยิดในเขตอำเภอหนองจิก
มัสยิดคลองรี ม.1 ต.ตุยง
มัสยิดดารุลนาอีน(บาโงเปาห์) ม.8 ต.ตุยง
มัสยิดยามิอิลเราะห์มะห์ ตุยง ม.2 ต.ตุยง
มัสยิดยาแมะห์ ม.2 ต.ตุยง
มัสยิดริฎวานียะห์ ม.4 ต.ตุยง
มัสยิดดารุลอีมาน(ดาริ่ง) ม.4 ต.ตุยง
มัสยิดปะกาลือซง ม.6 ต.ตุยง
มัสยิดนูรุลยันนะห์(ตาลง) ม.6 ต.ตุยง
มัสยิดฮัลฮีดายาตุลนียะห์ ม.7 ต.ตุยง
มัสยิดดารูลสาลาม ม.1 ต.บางตาวา
มัสยิดมายินยะห์ ม.2 ต.บางตาวา
มัสยิดนุสตานุสยันนะห์ ม.2 ต.บางตาวา
มัสยิดดอนรัก ม.1 ต.ดอนรัก
มัสยิดนาซีอาตุดดิน ม.5 ต.ดอนรัก
มัสยิดริฎวานียะห์ (ปากาจีนอ) ม.6 ต.ดอนรัก
มัสยิดกอเปาะ ม.1 ต.เกาะเปาะ
มัสยิดนูรุลฮูดา ม.1 ต.เกาะเปาะ
มัสยิดนูรฮีดายะห์ ม.2 ต.เกาะเปาะ
มัสยิดอัลอามีน ม.2 ต.เกาะเปาะ
มัสยิดกำปงบารู ม.3 ต.เกาะเปาะ
มัสยิดเราฎอตูลยันนะห์ ม.1 ต.บางเขา
มัสยิดเอานินนาส ม.1 ต.บางเขา
มัสยิดบากง ม.2 ต.บางเขา
มัสยิดดารุลตะลิม ม.2 ต.บางเขา
มัสยิดบูรลอีบาคัต (บาแต) ม.3 ต.บางเขา
มัสยิดบือกือแล ม.3 ต.บางเขา
มัสยิดดอนยาง ม.4 ต.บางเขา
มัสยิดราวฎอตุลยันนะห์ ม.4 ต.บางเขา
มัสยิดดูนอ ม.5 ต.บางเขา
มัสยิดฮิดายาตุลอาดีนียะห์ ม.5 ต.บางเขา
มัสยิดแซมอ ม.6 ต.บางเขา
มัสยิดแคนา ม.7 ต.บางเขา
มัสยิดบือกาแลตือราแย ม.1 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดดาวาอุดดิน(ปรัง) ม.2 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดพังกาแลยามู ม.3 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดซีรอยุลฮูดา ม.4 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดกัวลอรือบอ ม.5 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดตักวา ม.6 ต.ท่ากำชำ 390/2518
มัสยิดบ้านดอน ม.6 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดบูเกะสตีมุง ม.7 ต.ท่ากำชำ
มัสยิดปากาสียะ ม.2 ต.ลิปะสะโง
มัสยิดกาเด๊าะ ม.3 ต.ลิปะสะโง
มัสยิดดารุลมุสตาคีน ม.4 ต.ลิปะสะโง
มัสยิดออเลาะบากา ม.5 ต.ลิปะสะโง
มัสยิดกรายี ม.1 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดอียาดีลฮัก(ตันหยงโตะนอ) ม.1 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดดารุลอิสละห์ (กุแรกุดง) ม.4 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดกูแบซือโยะ ม.4 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดลาฮุดดิน ม.4 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดปาแดลางาร์ ม.5 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดบูฮนบูงอ ม.6 ต.ปุโละปุโย
มัสยิดเปียะ ม.1 ต.ดาโต๊ะ
มัสยิดนูรุลฮุดดา ม.1 ต.ดาโต๊ะ
มัสยิดออเละปีนัง ม.3 ต.ดาโต๊ะ
มัสยิดบาโงกือราเสาะ ม.4 ต.ดาโต๊ะ
มัสยิดกูแบกิอแย ม.5 ต.ดาโต๊ะ
มัสยิดยาบี ม.1 ต.ยาบี
มัสยิดดารุลมุตตากีน ม.2 ต.ยาบี
มัสยิดนูร ม.3 ต.ยาบี
มัสยิดกำปงบารู ม.4 ต.ยาบี
มัสยิดหนองปู ม.6 ต.ยาบี
มัสยิดดารุลอีบาดะห์ ม.6 ต.ยาบี
มัสยิดดารุลสาลาม (นัดบารู) ม.1 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดนาตียาตุลวาตอนี ม.1 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดบาโงสาฆอ ม.2 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดโคกโหนด ม.3 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดบาโงนากอ ม.3 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดปอฮนสือโต ม.4 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดคอลอตันหยง ม.5 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดนูรุลตักวา (แม่โอน) ม.7 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดตักวาบาโงมือแลแต ม.8 ต.คอลอตันหยง
มัสยิดนูรูอามีน ม.1 ต.บ่อทอง
มัสยิดตะลาฆายามู ม.2 ต.บ่อทอง
มัสยิดไผ่มัน ม.3 ต.บ่อทอง
มัสยิดควนดิน ม.4 ต.บ่อทอง
มัสยิดปาแดลางาบ่อทอง ม.5 ต.บ่อทอง
มัสยิดตะลาฆอบากง ม.6 ต.บ่อทอง

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:04 pm

มัสยิดในเขตอำเภอโคกโพธิ์
มัสยิดดารุลนาอิม(กำปงนือริง) ม.3 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดโคกโพธิ์ ม.4 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดดารุสสาลาม ม.4 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดดารุลฮูดา ม.6 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดบ้านดอน ม.7 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดซอลาฮุดดินนิคม ม.8 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดสามยอด ม.8 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดยามีอักตักวา ม.8 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดสะบือรังละหาร์ ม.10 ต.โคกโพธิ์
มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ ม.2 ต.มะกรูด
มัสยิดอาเนาะบูเกต ม.2 ต.มะกรูด
มัสยิดนาค้อใต้ ม.4 ต.มะกรูด
มัสยิดกูบู (อัลฟัลลาห์) ม.4 ต.บางโกระ
มัสยิดลอแตะ(ท่าเรือ) ม.5 ต.บางโกระ
มัสยิดมิฟตาฮูอาบีดาห์ ม.1 ต.ช้างให้ตก
มัสยิดป่าบอน ม.1 ต.ป่าบอน
มัสยิดดอนเค็ต ม.2 ต.ป่าบอน
มัสยิดกำปงบือซา ม.3 ต.ป่าบอน
มัสยิดนาค้อ ม.4 ต.ป่าบอน
มัสยิดบ้านบลูกา ม.5 ต.ป่าบอน
มัสยิดดารุลคูบรอ ม.1 ทรายขาว
มัสยิดอารุลสะอาดะห์ ม.1 ทรายขาว
มัสยิดมัจมุดดิน ม.4 ทรายขาว
มัสยิดอาซิฃสถาน ม.7 ต.ทรายขาว
สุเหล่ากำปงบูเกต ม.3 ต.นาประดู่
มัสยิดนะห์อดุลอิสลามียะห์ ม.2 ต.นาประดู่
สุเหร่ากำปงปีแซ ม.3 ต.นาประดู่
มัสยิดยางแดง ม.4 ต.นาประดู่
มัสยิดฮูแตทูวอ ม.5 ต.นาประดู่
มัสยิดตลาดใหม่นาประดู่ ม.6 ต.นาประดู่
มัสยิดมิฟตาฮูอิสลาม ม.7 ต.นาประดู่
มัสยิดศาลาลาก ม.8 ต.นาประดู่
มัสยิดบาเก็ง ม.1 ต.ปากล่อ
มัสยิดบาโงยจืองา ม.2 ต.ปากล่อ
มัสยิดอัสลาม(ปาแดตื่อบู) ม.2 ต.ปากล่อ
มัสยิดกำปงรายอ ม.3 ต.ปากล่อ
มัสยิดอัลมุกตาซิมบิละห์ ม.4 ต.ปากล่อ
มัสยิดกำปงกะเมียง ม.7 ต.ปากล่อ
มัสยิดโผงโผง ม.8 ต.ปากล่อ
มัสยิดเกาะตา ม.3 ต.ทุ่งพลา
มัสยิดอารุลอามาน ม.3 ต.ทุ่งพลา
มัสยิดกัมปงอาส้ม(บ้านส้ม) ม.3 ต.ควนโนรี
มัสยิดบูรูดิน ม.3 ต.ควนโนรี
มัสยิดป่าไร่ (ดารุสสลาม) ม.3 ต.ควนโนรี
มัสยิดนูรุดดิน ม.3 ต.ควนโนรี
มัสยิดควนโนรี ม.5 ต.ควนโนรี
มัสยิดนูรุลอีมาน (นัดตูปะ) ม.3 ต.ควนโนรี
มัสยิดกำปงบูเกะ ม.1 ต.ท่าเรือ
มัสยิดควนกะลาทอง ม.4 ต.ท่าเรือ
มัสยิดนูรุดดิน (ท่าคอ) ม.4 ต.ท่าเรือ
มัสยิดจะบังติกอบางโกระ ม.5 ต.ท่าเรือ
มัสยิดโคกโอน ม.6 ต.ท่าเรือ
มัสยิดนุรอิสลาม(นิคม) ม.6 ต.ท่าเรือ
มัสยิดฮีดายะห์ ม.2 ต.นาเกตุ
มัสยิดลาแม ม.3 ต.นาเกตุ
มัสยิดดารุลอาบีดีน ม.4 ต.นาเกตุ
มัสยิดนูรุสอิสลาม (บาโงฆาดิง) ม.4 ต.นาเกตุ
มัสยิดบาโงซาร์ดัง ม.7 ต.นาเกตุ
มัสยิดนีบงฮางูส ม.7 ต.นาเกตุ

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:05 pm

มัสยิดในเขตอำเภอแม่ลาน

มัสยิดนูรุลฮูดา ม.7 ต.แม่ลาน
มัสยิดท่าแรด ม.2 ต.ป่าไร่
มัสยิดดารุลมุตตากีน ม.5 ต.ป่าไร่
มัสยิดควนแปลงงู ม.6 ต.ป่าไร่
มัสยิดอาอิสลาม (บาตะกูบู) ม.6 ต.ป่าไร่
มัสยิดวังกว้าง (ดารุสลาม) ม.7 ต.ป่าไร่
มัสยิดอะห์มาดี (กูซันโปร์) ม.7 ต.ป่าไร่
มัสยิดนูรุลฮิดายะห์ ม.1 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดคูระ ม.2 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดอัลอะห์มาดี ม.2 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดฮูบงตันหยง ม.3 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดตันหยง (กำปงยอร์) ม.3 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดนูรูยันนะห์ ม.3 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดกูแบปูยู ม.4 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดปีนตียา (ม่วงเตี้ย) ม.5 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดดาแลมือรียง ม.5 ต.ม่วงเตี้ย
มัสยิดกือลองตือแรยอ ม.6 ต.ม่วงเตี้ย

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี ยะหริ่ง

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:05 pm

มัสยิดในเขตอำเภอยะหริ่ง

มัสยิดบูดี ม.1 ต.แหลมโพธิ์
มัสยิดปาตาบูดี ม.1 ต.แหลมโพธิ์
มัสยิดกำปงบารู ม.1 ต.แหลมโพธิ์
มัสยิดนูรูลอามาน ม.2 ต.แหลมโพธิ์
มัสยิดดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธิ์
มัสยิดตะโละกาโปร์ ม.1 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดตะโละอาโฮ ม.2 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดตะโละอาโฮ(ดาลาม) ม.2 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดกือแด ม.3 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดดารูลอิหลาน ม.4 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดตูเวาะลาโอะ ม.4 ต.ตะโละกาโปร์
มัสยิดกือดา ม.1 ต.ตาแกะ
มัสยิดปูโปะ ม.1 ต.ตาแกะ
มัสยิดสุเหร่าตาแก๊ะ ม.1 ต.ตาแกะ
มัสยิดดารุนมูไฮมี ม.4 ต.ตาแกะ
มัสยิดกือดี ม.1 ต.จะรัง
มัสยิดจะนือรง ม.1 ต.จะรัง
มัสยิดดารุลมุมีนีน ม.2 ต.จะรัง
มัสยิดตูเวาะดาระ ม.3 ต.จะรัง
มัสยิดสะแปนอง ม.4 ต.จะรัง
มัสยิดบือกาแลยง ม.4 ต.จะรัง
มัสยิดมะปริง ม.5 ต.จะรัง
มัสยิดดารุสซาลาม(เมาะปริง) ม.5 ต.จะรัง
มัสยิดบ้านนาหอม ม.6 ต.จะรัง
มัสยิดจะรัง ม.7 ต.จะรัง
มัสยิดนูรุลเตาฟิต ม.1 ต.ตอหลัง
มัสยิดบาฮ์รูลอิสลามียะฮ์ ม.2 ต.ตอหลัง
มัสยิดดูโสมปันยัง ม.3 ต.ตอหลัง
สุเหร่าบาโลย ม.3 ต.บาโลย
มัสยิดกุวิง ม.4 ต.บาโลย
มัสยิดกือแบลือซา ม.3 ต.บาโลย
มัสยิดยามีดุลวุสตอ ม.2 ต.มะนังยง
มัสยิดจะเอาะปอเนาะ ม.2 ต.มะนังยง
มัสยิดดาลอ ม.3 ต.มะนังยง
มัสยิดนูรุลอิสลาม (ซูปัน) ม.3 ต.มะนังยง
สุเหร่าจาเอาะตะวันตก ม.4 ต.มะนังยง
มัสยิดตะโละแอโนง ม.1 ต.ตะโละ
มัสยิดตะโละแอเราะ ม.1 ต.ตะโละ
มัสยิดเปาะปาร์มัน ม.2 ต.ตะโละ
มัสยิดปูลากง ม.1 ต.ปุลากง
มัสยิดปาโฮะฆาเยาะ ม.2 ต.ปุลากง
สุเหร่าละแนละที ม.2 ต.ปุลากง
มัสยิดดารุลอิดบาด๊ะ ม.1 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดจะบังติกอกะรุบี ม.1 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดการูบี ม.2 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดบากง ม.2 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดนูรุลฮูดา (ปูลาบลางอ) ม.2 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดสือร์ฟา ม.3 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดกำปงบารู (ปาเซร์) ม.4 ต.ตาลีอายร์
มัสยิดดารุลนาอีน (ปะโด) ม.1 ต.หนองแรต
มัสยิดนูรุลฮูดา ม.1 ต.หนองแรต
มัสยิดวอจา ม.1 ต.หนองแรต
มัสยิดแบรอ ม.3 ต.หนองแรต
มัสยิดบือแนลูวา ม.4 ต.หนองแรต
มัสยิดลางาร์ ม.5 ต.หนองแรต
มัสยิดหนองแรต ม.6 ต.หนองแรต
มัสยิดตือรัช ม.1 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดสุโลยาลอ ม.1 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดมอาฮัคตัรบาวี ม.1 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดตันหยงดาลอ ม.1 ต.ตันหยงดาลอ
สุเหร่าสตาเวาะ ม.1 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดตอหลัง ม.3 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดยือริง ม.4 ต.ตันหยงดาลอ
มัสยิดโต๊ะโสม ม.1 ต.บางปู
มัสยิดบือเจาะ ม.1 ต.บางปู
มัสยิดยาลาดูวอ ม.2 ต.บางปู
สุเหร่าบางปู ม.2 ต.บางปู
มัสยิดบางปู ม.3 ต.บางปู
มัสยิดนูรุลดิน(บางปูกือลอ) ม.3 ต.บางปู
มัสยิดตะโละ ม.2 ต.สาบัน
มัสยิดสาบัน ม.3 ต.สาบัน
สุเหร่าซีโต๊ะ ม.4 ต.สาบัน
มัสยิดดารุลมาอาเรฟ ม.5 ต.สาบัน
มัสยิดนุรุลดิน(ตอหลัง) ม.1 ต.ราตาปันยัง
สุเหร่าราตาปันยัง ม.1 ต.ราตาปันยัง
มัสยิดมูหลง ม.2 ต.ราตาปันยัง
มัสยิดพังกับ ม.3 ต.ราตาปันยัง
สุเหร่าหญ้าคา ม.4 ต.ราตาปันยัง
มัสยิดกูแบมาดู ม.4 ต.ราตาปันยัง
มัสยิดนูรรูฮุดดา ม.5 ต.ราตาปันยัง
มัสยิดยามู ม.2 ต.ยามู 2/2492
มัสยิดดารุสสาลาม(โตะรอหะยี) ม.3 ต.ยามู
มัสยิดนูรุลอิสลามอัลบัรมีนีย์ยี ม.4 ต.ยามู
มัสยิดดินแดง ม.5 ต.ยามู
มัสยิดปิยา ม.2 ต.ปิยามุมัง
มัสยิดนูรุลอิฃฃาน ม.3 ต.ปิยามุมัง
มัสยิดปิยามุมัง ม.4 ต.ปิยามุมัง
มัสยิดดารุลมะมุรอิสลามมียะห์ ม.4 ต.ปิยามุมัง
มัสยิดปาโต๊ะ ม.5 ต.ปิยามุมัง
มัสยิดตันหยงจึงงา ม.1 ต.ตันหยงจึงงา
มัสยิดเวาะหะยี ม.2 ต.ตันหยงจึงงา

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:05 pm

มัสยิดในเขตอำเภอยะรัง

มัสยิดยะรัง ม.1 ต.ยะรัง
มัสยิดอีดาตุลอิสลาม ม.3 ต.ยะรัง
มัสยิดปากีสถาน ม.3 ต.ยะรัง
มัสยิดอัลมาสยีดินาอิม ม.3 ต.ยะรัง
มัสยิดอุสมานอิบนูอัฟฟาน ม.3 ต.ยะรัง
มัสยิดบันนังยะลาปัน ม.3 ต.ยะรัง
มัสยิดตารอซัน ม.5 ต.ยะรัง
มัสยิดซะมู ม.1 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดดารุสลาม ม.2 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดอีบาดาตุลกูบรอ ม.2 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดราบอ ม.3 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดบาซาเอ ม.4 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดยามีแถลมัสลาฮะ ม.5 ต.ปิตูมุดี
มัสยิดซอลาฮุดดีน ม.4 ต.วัด
มัสยิดกูบังปาเสร์ ม.4 ต.วัด
มัสยิดวัดลูโบะ ม.4 ต.วัด
มัสยิดจืองาบูลู ม.4 ต.วัด
มัสยิดบาโงตา ม.4 ต.วัด
มัสยิดนูรูลยันนะห์ ม.4 ต.วัด
มัสยิดนูรุลอิฮซาน(ดูซงโตะนอ) ม.4 ต.วัด
มัสยิดยือไรกูนิง ม.4 ต.วัด
มัสยิดอีมาดุดดีน(ปายอกะลูแว) ม.5 ต.วัด
มัสยิดกอตอระนอ ม.1 ต.คลองใหม่
มัสยิดลูโบะจาแว ม.1 ต.คลองใหม่
มัสยิดนองจิ๊ ม.2 ต.คลองใหม่
มัสยิดกาแลสะนอ ม.3 ต.คลองใหม่
มัสยิดนูรุลอีหลาน (เกาะแน) ม.4 ต.คลองใหม่
มัสยิดอินซอสูรีสูนะห์ ม.5 ต.คลองใหม่
มัสยิดกระโด ม.1 ต.กระโด
มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.2 ต.กระโด
มัสยิดกอตอโตะเละ ม.2 ต.กระโด
มัสยิดปรีกี ม.3 ต.กระโด
มัสยิดกูแบบาเดาะ ม.4 ต.กระโด
มัสยิดสาเราะ ม.5 ต.กระโด
มัสยิดปอฮงสาคอ ม.1 ต.เมาะมาวี
มัสยิดเราฏอตุลอีบาดะห์ ม.2 ต.เมาะมาวี
มัสยิดเราฎอตุลอีบาดะห์(ดูซงปันยัง) ม.2 ต.เมาะมาวี
มัสยิดเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี
มัสยิดดารุสสลาม ม.3 ต.เมาะมาวี
มัสยิดตะลาฆอสะมีลัน ม.4 ต.เมาะมาวี
มัสยิดฆอวาตุลอีดุลอิสลามียะห์ ม.4 ต.เมาะมาวี
มัสยิดบาโงกาบู ม.4 ต.เมาะมาวี
มัสยิดอิมาดุดดิน ม.5 ต.เมาะมาวี
มัสยิดเกาะบาตอ ม.5 ต.เมาะมาวี
มัสยิดบักตี ม.1 ต.เขาตูม
มัสยิดไซนุลอาบีดีน ม.1 ต.เขาตูม
มัสยิดบูเกะดาโต ม.2 ต.เขาตูม
มัสยิดซือรง ม.3 ต.เขาตูม
มัสยิดดารุลอามาน ม.3 ต.เขาตูม
มัสยิดนูรุลอีดายะห์ ม.3 ต.เขาตูม
มัสยิดดารุลอามาน ม.3 ต.เขาตูม
มัสยิดดารุลมุตาดีน (ตีพะ) ม.3 ต.เขาตูม
มัสยิดอะดีนุลอิสลามียะห์ ม.4 ต.เขาตูม
มัสยิดนูรูลอิสลาม (กำปงนีบง) ม.4 ต.เขาตูม
มัสยิดจาเราะบองอ ม.5 ต.เขาตูม
มัสยิดนูรอีดายะห์ ม.5 ต.เขาตูม
มัสยิดกูนิงจาเราะบองอ ม.5 ต.เขาตูม
มัสยิดเราฏอตุลซอลีฮีน(กรือจุ) ม.5 ต.เขาตูม
มัสยิดดารุลนาอีม (อาตัสบาโง) ม.5 ต.เขาตูม
มัสยิดบาโงยาฮา ม.6 ต.เขาตูม
มัสยิดยามีอาตุลอิสลามียะ ม.7 ต.เขาตูม
มัสยิดกอลำ ม.1 ต.กอลำ
มัสยิดนูรซูกรียะห์ ม.1 ต.กอลำ
มัสยิดรามา ม.2 ต.กอลำ
มัสยิดลาโตห์ ม.2 ต.กอลำ
มัสยิดละตาร์ ม.3 ต.กอลำ
มัสยิดลาฮาสะตา ม.3 ต.กอลำ
มัสยิดปูลาฆาซิง ม.4 ต.กอลำ
มัสยิดกูแบสีรา ม.4 ต.กอลำ
มัสยิดนูรุลฮูดา (จือโร๊ะ) ม.2 ต.ระแว้ง
มัสยิดดารุลสลาม (บ้านอาเต๊ะ) ม.2 ต.ระแว้ง
มัสยิดนูรูลฮูดา(จือโร๊ะ) ม.2 ต.ระแว้ง
มัสยิดมาปะ ม.3 ต.ระแว้ง
มัสยิดปอฮงตัมสู ม.4 ต.ระแว้ง
มัสยิดคูบรอ(ปูเลา) ม.4 ต.ระแว้ง
มัสยิดปะฮงกูวา ม.5 ต.ระแว้ง
มัสยิดดารุลตักวา ม.5 ต.ระแว้ง
มัสยิดระแว้ง ม.6 ต.ระแว้ง
มัสยิดสะนอ ม.1 ต.สะนอ
มัสยิดบันนังจือปอ ม.2 ต.สะนอ
มัสยิดดารุลตักวา ม.2 ต.สะนอ
มัสยิดมะแนดาแล ม.3 ต.สะนอ
มัสยิดดารุสสลาม ม.3 ต.สะนอ
มัสยิดกำปงเปาห์ ม.4 ต.สะนอ
มัสยิดดารุลมุตตากีน ม.4 ต.สะนอ
มัสยิดคางา ม.4 ต.สะนอ
มัสยิดประจัน ม.2 ต.ประจัน
มัสยิดบราโอ ม.2 ต.ประจัน
มัสยิดบือแนดือมอง ม.2 ต.ประจัน
มัสยิดบือแนกือบง ม.3 ต.ประจัน
มัสยิดกำปงดาแฆ ม.4 ต.ประจัน
มัสยิดกูบังปูตะ ม.6 ต.ประจัน
มัสยิดบือแนปิแน ม.7 ต.ประจัน
มัสยิดฆูนิง ม.8 ต.ประจัน
มัสยิดปิตูนายี ม.1 ต.สะดาวา
มัสยิดสิเดะ ม.2 ต.สะดาวา
มัสยิดรียาดุลมุสลีมีน ม.2 ต.สะดาวา
มัสยิดดารุสสลาม ม.3 ต.สะดาวา
มัสยิดสะดาวา ม.4 ต.สะดาวา
มัสยิดอาโห ม.5 ต.สะดาวา
มัสยิดบากง ม.6 ต.สะดาวา
มัสยิดดารุลมุตากีน ม.6 ต.สะดาวา
มัสยิดกูแบบาเดาะ ม.7 ต.สะดาวา

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:05 pm

มัสยิดในเขตอำเภอปะนาเระ

มัสยิดนาพร้าว ม.2 ต.ปะนาเระ
มัสยิดท่าม่วง ม.2 ต.ปะนาเระ
มัสยิดปะนาเระ ม.3 ต.ปะนาเระ
มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.4 ต.ปะนาเระ
มัสยิดอีเละ ม.4 ต.คอกกระบือ
มัสยิดอูแตฆือแล ม.4 ต.คอกกระบือ
มัสยิดลูกุบ ม.4 ต.ท่าข้าม
มัสยิดนูรุลอิห์ซาน ม.1 ต.บ้านกลาง
มัสยิดกาแลยามู ม.2 ต.บ้านกลาง
สุเหร่าบูเกะ ม.3 ต.บ้านกลาง
มัสยิดดารุลฮิจเราะห์ ม.5 ต.บ้านกลาง
มัสยิดตะลากอบาตอ ม.6 ต.บ้านกลาง
สุเหร่าบ้านกลาง ม.7 ต.บ้านกลาง
มัสยิดปาละห์ ม.1 ต.ควน
สุเหร่านาจาก ม.1 ต.บ้านน้ำบ่อ
มัสยิดบ้านน้ำบ่อ ม.2 ต.บ้านน้ำบ่อ
มัสยิดท่าสู ม.3 ต.บ้านน้ำบ่อ
สุเหร่ากอแลแกแฆ ม.4 ต.บ้านน้ำบ่อ
มัสยิดบ้านเจาะหัก ม.4 ต.บ้านน้ำบ่อ
มัสยิดท่าน้ำ ม.2 ต.ท่าน้ำ
สุเหร่ากากีบูเกะ ม.4 ต.ท่าน้ำ
สุเหร่าคลองบือเร๊ะ ม.1 ต.ดอน
มัสยิดอิสลามียะห์ ม.1 ต.ดอน
มัสยิดดารุลเราะห์มะห์ ม.1 ต.ดอน
มัสยิดกือลองยะมะแต ม.2 ต.ดอน
มัสยิดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.บ้านนอก
มัสยิดตักดี ม.1 ต.บ้านนอก
มัสยิดเกาะบูดี ม.2 ต.บ้านนอก
มัสยิดนองเงง ม.4 ต.บ้านนอก
มัสยิดปุลามาวอ ม.5 ต.บ้านนอก
มัสยิดนิอริง ม.6 ต.บ้านนอก
มัสยิดบ้านปูตะ ม.6 ต.บ้านนอก
สุเหร่าบูเกะแกแคตาแล ม.2 ต.พ่อมิ่ง
มัสยิดพ่อมิ่ง ม.3 ต.พ่อมิ่ง
มัสยิดอัลศักวา ม.3 ต.พ่อมิ่ง

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:06 pm

มัสยิดในเขตอำเภอทุ่งยางแดง

มัสยิดตะโละบูโล๊ะ ม.1 ต.ตะโละแมะนา
มัสยิดนูรุลอิฮซาน ม.3 ต.ตะโละแมะนา
มัสยิดแลแว๊ะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา
มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.3 ต.ตะโละแมะนา
มัสยิดอุสสิสาอาลัตตักวา ม.4 ต.ตะโละแมะนา
มัสยิดนูรลยากีน (บาลูกาลูวัส) ม.1 ต.น้ำดำ
มัสยิดสาลาฟี ม.1 ต.น้ำดำ
มัสยิดบือแนจือโลม ม.1 ต.น้ำดำ
มัสยิดฉะลง ม.2 ต.น้ำดำ
มัสยิดปาแดปาลัส ม.1 ต.ปากู
มัสยิดปาเซปูเต๊ะ ม.2 ต.ปากู
มัสยิดบูเกะตาเนาะ ม.3 ต.ปากู
มัสยิดจาเราะลือแบ ม.4 ต.ปากู
มัสยิดดารุลนาอีม ม.4 ต.ปากู
มัสยิดนูรุลฮูดา ม.5 ต.ปากู
มัสยิดโต๊ะหนอ (บ้านโต๊ะโน) ม.6 ต.ปากู
มัสยิดจามือฆา ม.7 ต.ปากู
มัสยิดดารุลมูฮายีรีน ม.1 ต.พิเทน
มัสยิดอิสลาห์ (ข่าลิง) ม.1 ต.พิเทน
มัสยิดตักวา ม.2 ต.พิเทน
มัสยิดดารุลอามาน ม.2 ต.พิเทน
มัสยิดนูรุลอิฮซานห์ ม.3 ต.พิเทน
มัสยิดปาแดยอร์ (ปามะพร้าว) ม.3 ต.พิเทน
มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ (บือเจาะ) ม.4 ต.พิเทน
มัสยิดบาแฆะ (ลาแล) ม.5 ต.พิเทน
มัสยิดบาแฆะ (ตลาด) ม.5 ต.พิเทน
มัสยิดโต๊ะชูด ม.6 ต.พิเทน
มัสยิดบูเกะมัส ม.6 ต.พิเทน
มัสยิดบ่อฮงตรือเบาะ ม.7 ต.พิเทน

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:06 pm

มัสยิดในเขตอำเภอสายบุรี

มัสยิดเจาะโบล์ ม.1 ต.แป้น
มัสยิดจะเก ม.2 ต.แป้น
มัสยิดดัม ม.4 ต.แป้น
มัสยิดตักวา(ช่องหมู) ม.7 ต.แป้น
มัสยิดละฮา ม.8 ต.แป้น
มัสยิดชายทะเล ม.1 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดกำปงอาดะห์ ม.2 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดปะเสยะวอ ม.3 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดดารุลอีบาด๊ะ ม.4 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดตงแคะ ม.5 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดจะกอง ม.6 ต.ปะเสยะวอ
มัสยิดทองน้อย ม.1 ต.ละหาร
มัสยิดนูรุลอิฮซาน (วาซา) ม.1 ต.ละหาร
มัสยิดราลอ ม.2 ต.ละหาร
มัสยิดดรุลฟุรกอน (ดาลอ) ม.2 ต.ละหาร
มัสยิดบูเกะ ม.3 ต.ละหาร
มัสยิดช่องแมว ม.4 ต.ละหาร
มัสยิดดารุลอิฮซาน (บ้านช่องแมว) ม.4 ต.ละหาร
มัสยิดดารุลยันนะห์ ม.5 ต.ละหาร
มัสยิดบรีกู ม.5 ต.ละหาร
มัสยิดบือลูการ์ยามู ม.5 ต.ละหาร
มัสยิดตะบิ้ง ม.1 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดกูแบบาเด๊อะ ม.2 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดนูรวาห์ดะห์ (ลาคอ) ม.2 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดฮูแตปาเซ ม.3 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดเจาะกือแย ม.3 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดดารุลอีมาน ม.3 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดกาเนะ ม.3 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดแซะโมะ ม.4 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดบันนังยามู ม.5 ต.ตะบิ้ง
มัสยิดตาลุเปร๊าะ ม.2 ต.เตราะบอน
มัสยิดฮูแตกอแล ม.3 ต.เตราะบอน
มัสยิดสะลาแด ม.4 ต.เตราะบอน
มัสยิดยามูตีกอ ม.5 ต.เตราะบอน
มัสยิดอัลฮีดายะห์ ม.5 ต.เตราะบอน
มัสยิดบาโงมูลง ม.6 ต.เตราะบอน
มัสยิดตายุลอิสลาม ม.7 ต.เตราะบอน
มัสยิดอิดลาฮุดดีน ม.8 ต.เตราะบอน
มัสยิดฮีดายาตุลซอลีฮีน ม.1 ต.ทุ่งคล้า
มัสยิดพอเบาะ ม.5 ต.ทุ่งคล้า
มัสยิดบือเร๊ะ ม.1 ต.บือเระ
มัสยิดกอตอบือเร๊ะ ม.2 ต.บือเระ
มัสยิดบาโงยือริง ม.3 ต.บือเระ
มัสยิดสะบือรัง ม.4 ต.บือเระ
มัสยิดบางเก่า ม.1 ต.บางเก่า
มัสยิดป่าแด ม.4 ต.บางเก่า
มัสยิดปละโละ ม.1 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดอัลฟิรดาวส์ ม.1 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดนูรุลอิฮซาน (กาแจ) ม.1 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดดารุลนาอิม ม.1 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดกาและ ม.2 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดมิฟตาฮุลยันนะห์ ม.2 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดกะบง ม.3 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดกูแบบูแม ม.3 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดปาโฮะ ม.4 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดดารุลเราะมัลห์ ม.4 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดกาฮง ม.5 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดจาลาโก ม.6 ต.มะนังดาลำ
มัสยิดดารุลสาลาม ม.1 ต.กะดุนง
มัสยิดบังกวาง ม.2 ต.กะดุนง
มัสยิดปายอ ม.3 ต.กะดุนง
มัสยิดดารนอีบาดะห์ ม.5 ต.กะดุนง
มัสยิดละอาร์ ม.6 ต.กะดุนง
มัสยิดบือแนบาแด ม.7 ต.กะดุนง
มัสยิดรอฎอตูยันนะ ถ.ละเมาะบก ต.ตะลุบัน
มัสยิดตรือเบาะ ถ.ตะพา ต.ตะลุบัน
มัสยิดดารุสลามะ ถ.ตะพา ต.ตะลุบัน ]
มัสยิดหวายขม ถ.ละเมาะบก ต.ตะลุบัน
มัสยิดดารุณนาซีอีน ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน
มัสยิดมูฮำมาดีอิสลาม ถ.ปากน้ำ ต.ตะลุบัน
มัสยิดตายะ ถ.บางตาหยาด ต.ตะลุบัน
มัสยิดอุมเมะ ถ.อุมะ ต.ตะลุบัน
มัสยิดปาตาตีมอ ถ.ปาตาตีมอ ต.ตะลุบัน
มัสยิดจืองา ถ.จืองา ต.ตะลุบัน
มัสยิดตะลุบัน ถ.ท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน
มัสยิดลาเมาะลู่โอ๊ะ ต.ตะลุบัน
มัสยิดนูรุลอีมาน ถ.โรงพยาบาล ต.ตะลุบัน

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:07 pm

มัสยิดในเขตอำเภอกะพ้อ

มัสยิดนุรุลอิสลาม ม.1 ต.กะรุบี
มัสยิดดารุสสลาม ม.2 ต.กะรุบี
มัสยิดบะลูกา ม.3 ต.กะรุบี
มัสยิดอัลมูนีร์ (บือแนบูดี) ม.4 ต.กะรูบี
มัสยิดบาโงยือแบ็ง ม.5 ต.กะรุบี
มัสยิดคอลอกาปะ ม.6 ต.กะรุบี
มัสยิดดารุลอามาน ม.7 ต.กะรุบี
มัสยิดบือแต (บาแต) ม.1 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดฮูแตบือราแง ม.2 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดฮูแตดือรามัง (กรายีกะรุบี) ม.3 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดตะโละดือรามัน ม.4 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดบีติง ม.5 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดซีรอตุลยันนะห์ ม.6 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดนีรอีมาน ม.7 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดกัวลอกาลี ม.8 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดมะนังมะดง ม.9 ต.ตะโละดือรามัน
มัสยิดมะกอ (มะลอ) ม.1 ต.ปล่องหอย
มัสยิดมะแนดาแล ม.2 ต.ปล่องหอย
มัสยิดบาโงสาเมาะ ม.3 ต.ปล่องหอย
มัสยิดมะลอ ม.4 ต.ปล่องหอย
มัสยิดปล่องหอย ม.5 ต.ปล่องหอย
มัสยิดอัรรอฮมานียะอิสลามียะห์ ม.6 ต.ปล่องหอย
มัสยิดดารุลตักวา ม.7 ต.ปล่องหอย
มัสยิดอัลเอียะตีซอม ม.8 ต.ปล่องหอย
มัสยิดจือมือรา ม.9 ต.ปล่องหอย
มัสยิดตะโละบาโระ ม.10 ต.ปล่องหอย

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:07 pm

มัสยิดในเขตอำเภอมายอ
มัสยิดลางสาด ม.1 ต.กระเสาะ
มัสยิดกอลำ ม.2 ต.กระเสาะ
มัสยิดกำปงบารู ม.3 ต.กระเสาะ
มัสยิดยูคม ม.4 ต.กระเสาะ
มัสยิดบือเร๊ะ ม.5 ต.กระเสาะ
มัสยิดโต๊ะนาคอตอ ม.1 ต.กระหวะ
มัสยิดพอเบาะฮ์ ม.2 ต.กระหวะ
มัสยิดกาลูวั้ท ม.3 ต.กระหวะ
มัสยิดราวอ ม.4 ต.กระหวะ
มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ (เมาะโมง) ม.4 ต.กระหวะ
มัสยิดเมาะโง ม.5 ต.กระหวะ
มัสยิดอัลฟัลลาฮีน ม.1 ต.เกาะจัน
มัสยิดราเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน
มัสยิดแม่กลอง ม.3 ต.เกาะจัน
มัสยิดเตี๊ยะรอยอ ม.4 ต.เกาะจัน
มัสยิดนูรุลอีบาดะห์ (ยาบี) ม.4 ต.เกาะจัน
มัสยิดนูรูลฮูดดา (แยระ) ม.5 ต.เกาะจัน
มัสยิดฆารอก ม.1 ต.มายอ
มัสยิดดารุลอามาน (บูเกะจะ) ม.1 ต.มายอ
มัสยิดมายอ ม.2 ต.มายอ
มัสยิดกำปงปานแย ม.3 ต.มายอ
มัสยิดบาตัสสือกูบู ม.1 ต.สาคอบน
มัสยิดมะม่วงหวาน ม.2 ต.สาคอบน
มัสยิดดารุลนาอีม ม.2 ต.สาคอบน
มัสยิดอัลอันศอร (กูวิง) ม.2 ต.สาคอบน
มัสยิดตุนหยง ม.3 ต.สาคอบน
มัสยิดบาลูกาตาเงาะห์ ม.1 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดดารูลอีบาดะห์ ม.2 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดนูรูลอีมาน (จือรง) ม.3 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดตะบิงตีงี ม.4 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดนาซา ม.5 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดจาเราะบาแน ม.6 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดบูเกะกุง ม.7 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดรอแตตาวา ม.7 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดตะโละนิโกะ ม.8 ต.ลุโบะยิไร
มัสยิดกำปงบองอ ม.1 ต.ตรัง
มัสยิดบูเกะแว ม.3 ต.ตรัง
มัสยิดนูร์กำปงปารู ม.3 ต.ตรัง
มัสยิดคาโต ม.4 ต.ตรัง
มัสยิดเปาห์แปรรอก ม.4 ต.ตรัง
มัสยิดบาโง ม.1 ต.ปานัน
มัสยิดดารุลมุตากีน ม.1 ต.ปานัน
มัสยิดนีซอมุดดิน ม.2 ต.ปานัน
มัสยิดฆูลี ม.1 ต.สาคอใต้
มัสยิดบูดี ม.2 ต.สาคอใต้
มัสยิดสมาหอ ม.3 ต.สาคอใต้
มัสยิดถนน ม.1 ต.ถนน
มัสยิดกูแบสาแม ม.2 ต.ถนน
มัสยิดดูวา ม.3 ต.ถนน
มัสยิดกอแล ม.1 ต.ลางา
มัสยิดลังงารีย์ ม.2 ต.ลางา
มัสยิดลางาร์ตาแบ๊ะ ม.3 ต.ลางา
มัสยิดบละแต ม.4 ต.ลางา
มัสยิดปาละตาแบ๊ะ ม.5 ต.ลางา
มัสยิดเปาะซี ม.6 ต.ลางา
มัสยิดดารุสลาม ม.7 ต.ลางา
มัสยิดสะกำ ม.1 ต.สะกำ
มัสยิดศาลามูดี ม.2 ต.สะกำ
มัสยิดฌัมอียาตุลอิสลามียะห์ ม.3 ต.สะกำ
มัสยิดกำปงตันหยง (นุรลอิสลาม) ม.4 ต.สะกำ
มัสยิดฮีดายาตุลอิสาน ม.4 ต.สะกำ
มัสยิดบูดง ม.1 ต.ปะโด
มัสยิดดารุสสาลาม ม.1 ต.ปะโด
มัสยิดมาโง๊ะ ม.2 ต.ปะโด
มัสยิดปะโด ม.3 ต.ปะโด
มัสยิดดารุลอารคอม ม.4 ต.ปะโด

ลุงหนวด
Power Membership
Power Membership
โพสต์: 4083
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: รายชื่อมัสยิดในจังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย ลุงหนวด » อาทิตย์ 04 ส.ค. 2013 5:07 pm

มัสยิดในเขตอำเภอไม้แก่น

มัสยิดโคกนิบง ม.1 ต.ไทรทอง
มัสยิดกูวิง ม.3 ต.ไทรทอง
มัสยิดนูรุลฮุดดา ม.4 ต.ไทรทอง
มัสยิดท่าช้าง ม.5 ต.ไทรทอง
มัสยิดละบือรังบารู ม.5 ต.ไทรทอง
มัสยิดนาบาวี ม.1 ต.ตะโละไกรทอง
มัสยิดกำปงลาโอะ ม.2 ต.ตะโละไกรทอง
มัสยิดตะโละแกตอง ม.3 ต.ตะโละไกรทอง
มัสยิดบิลยา ม.4 ต.ตะโละไกรทอง
มัสยิดปาตา ม.1 ต.ดอนทราย
มัสยิดฮูแตฮางุส ม.1 ต.ดอนทราย
มัสยิดปูลากรืองอ ม.2 ต.ดอนทราย
มัสยิดกัวลอซา ม.3 ต.ดอนทราย
มัสยิดตะโละลาเวง ม.3 ต.ดอนทราย
มัสยิดดารุลอาบีดิน ม.4 ต.ดอนทราย
มัสยิดสามโรง ม.3 ต.ไม้แก่น
มัสยิดกะรือจู ม.4 ต.ไม้แก่น


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน