เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์บริษัทขนส่ง

มหาสารคาม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบ และเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลาแห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร
นายบอกทาง
Full Member
Full Member
โพสต์: 188
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 15 ก.ย. 2012 10:29 am

เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์บริษัทขนส่ง

โพสต์โดย นายบอกทาง » เสาร์ 01 ธ.ค. 2012 6:01 pm

เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์บริษัทขนส่ง


บริษัทขนส่งจำกัด 999,99 (สถานีขนส่งหมอชิต2) โทร. 02-936-2841-48,02-936-2852-66 ต่อ 442,311

สาย 30 กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์-ห้วยผึ้ง
20.30 ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง
21.30 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

สาย 30 กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์-สมเด็จ
22.00 ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง

สาย 24 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด
22.00 ม.1 (ก) VIP ชั้นเดียว จำนวน 24 ที่นั่ง

สาย 927 กรุงเทพฯ-เขาวง-นาคู-แก่งนาง
20.00 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
20.05 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
20.30 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 27 กรุงเทพฯ-สกลนคร
20.10,20.30,21.00 ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง
08.30,20.00,21.15 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
19.30 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 27 กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก
21.30 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง

สาย 27 กรุงเทพฯ-เรณูนคร
19.30 ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง
19.30 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
07.30,20.20 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 27 กรุงเทพฯ-เรณูนคร-หนองฮี
19.30 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง

สาย 27 กรุงเทพฯ-ธาตุพนม-นาถ่อน
19.15 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
18.50,21.00 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง

สาย 26 กรุงเทพฯ-นครพนม
07.30,19.00,20.45,20.30 (รถด่วน) ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง
06.00,15.00,19.00,21.00 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 26 กรุงเทพฯ-ปลาปาก-นครพนม
16.30 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 26 กรุงเทพฯ-ท่าอุเทน-นครพนม
17.30,20.00 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 34 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์-บ้านแพง
16.30,18.30,20.29 ม.4ค สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่งบริษัท ล.รุ่งประเสริฐทัวร์ (มงคลทัวร์) (หมอชิต 2 ) โทร. 02-936-3638-9

สาย 932 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม ม.1พ,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ม.1ข


ออก-ถึงมหาสารคาม
07.50-14.50 VIP32
09.15-16.15 VIP32
18.30-01.30 ปรับอากาศชั้น1
21.35-04.35 VIP32
22.15-05.15 VIP32
22.35-05.35 VIP32
บริษัทสหพันธ์ทัวร์ หมอชิต โทร. 02-9363690,02-9360864,02-9360453

สาย 24 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ม.4ก, ม.1พ,ม.4พ,ม.1ข,ม.4ข
09.30 vip 32 ที่นั่ง(seat)
18.30 ป.1( class 1 )
19.40 ป.1( class 1 )
21.20 รถ2ชั้น (Double-decker )
21.30 vip 32 ที่นั่ง( seat )
22.00 vip 32 ที่นั่ง( seat)
22.40 ป.1( class 1 )

สาย 927 กรุงเทพฯ-กุฉินารายณ์
06.30 ป.1(Class 1)
08.30 ป.1(Class 1)
21.40 ป.1(Class 1)
21.50 ป.1(Class 1)

สาย 927 กรุงเทพฯ-บัวขาว ม.1ข,ม.4ข
06.30 ป.1( class 1 )
08.30 ป.1( class 1 )
21.50 ป.1( class 1 )

สาย 927 กรุงเทพฯ-นาคู ม.1ข,ม.4
21.10 ป.1( class 1 )

สาย 927 กรุงเทพฯ-เมยวดี
21.00 ป.1( class 1 )

สาย 927 กรุงเทพฯ-เลิงนกทา
21.35 ป.1( class 1 )

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ม.1ข,ม.4ข ม.4พ
07.45 ป.1( class 1 )
18.30 รถ2ชั้น (Double-decker)
19.00 ป.1( class 1 )
20.30 (VIP Double-decker)
21.30 ป.1( class 1 )
บริษัทชาญทัวร์จำกัด (หมอชิต2) โทร. 02-9363282

สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ม.1ข,ม.4ข
บริษัทเชิดชัยทัวร์ กทม โทร. 02-936-0253,02-936-0611

สาย 932 กรุงเทพฯ-มหาสารคาม ม.1ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด ม.1ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด-ดอนตาล ม.1พ,ม.1ข
สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ม.1ข
สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ม.1ข


ออก-ถึงมหาสารคาม
07.15-14.15
08.30-15.30
09.30-16.30
18.30-02.30
20.00-03.00
21.00-04.00
22.00-05.00
บริษัทไทยสงวน 1990 จำกัด หมอชิต โทร. 02-936-0582

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ม.1ข,ม.2
บริษัทแสงประทีบทัวร์ กทม โทร. 02-936-0321,02-936-0371

สายที่ 30 กรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ม.1พ,ป.1,ป.2
21.00 ป.1
21.25 VIP32

สาย 27 กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณูนคร-ธาตุพนม ม.1พ,ป.1,ป.2
07.00 ป.1, 18.00 ป.2 , 20.00 ป.1 , 20.40 VIP32

สาย 26 กรุงเทพฯ-นครพนม ม.1พ,ป.1,ป.2
08.30,10.30,19.30,22.00 ป.2
08.00,19.00,20.30 ป.1
19.30 ม.1พ VIP32

สาย 34 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์-บ้านแพง ป.1,ป.2
18.00 ป.1 , 20.00 ป.2
บริษัทสหทรัพย์สินเดินรถ

สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ม.2ก

นอกนั้น (รถร่วมบขส) ป.2 และ ป.2 ปรับเป็น ป.1 มีทั้งวัน

สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ป.1,ป.2
สาย 927 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร ป.1,ป.2
สาย 24 กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด-ดอนตาล ป.1,ป.2

Jinja2553

Re: เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์บริษัทขนส่ง

โพสต์โดย Jinja2553 » เสาร์ 02 ก.ย. 2017 7:45 pm

ต้องการฝากลุกสุนัขอายุปะมาน20กว่าวัน ไม่ร้องไม่เห่า ชึ้นมา กทมจากมหาสรคาม จะฝากรถทัวร์รึนำส่งยังไงได้คะช่วยแนะนำทีคะจ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน