ปทุมธานี ตืดห้าจังหวัดที่มีประชากรเจ็บป่วยน้อยที่สุด คือ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเพทมหานคร และนครพนม ตามลาดับ

จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี
ปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือประมาณ ๔๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑ ,๕๖๕ตารางกิโลเมตร
บ้านใหม่
Hero Member
Hero Member
โพสต์: 557
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 02 พ.ย. 2010 4:34 pm

ปทุมธานี ตืดห้าจังหวัดที่มีประชากรเจ็บป่วยน้อยที่สุด คือ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเพทมหานคร และนครพนม ตามลาดับ

โพสต์โดย บ้านใหม่ » พฤหัสฯ. 19 พ.ย. 2015 10:23 am

ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน)
ร้อยละของประชากรที่เจ็บปุวย (ผู้ปุวยใน) หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้ปุวยในต่อจานวนประชากรทั้งหมด โดยผู้ปุวยใน หมายถึง ผู้ปุวยที่มารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลโดยแพทย์สั่งให้รับไว้เพื่อให้อยู่พักรักษาในสถานพยาบาลและลงทะเบียนเป็นผู้ปุวยในซึ่งจะต้องผ่านการลงทะเบียนเป็นผู้ปุวยนอกมาแล้ว ซึ่งในภาพรวมของประเทศปี 2556 มีจานวนประชากรผู้ปุวยใน ประมาณ 6.6 ล้านคน
ห้าจังหวัดที่มีประชากรเจ็บป่วยน้อยที่สุด คือ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเพทมหานคร และนครพนม ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประชากรที่เจ็บปุวยทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่าจังหวัดปทุมธานี มีประชากรที่เจ็บปุวยน้อยที่สุดของประเทศ คือร้อยละ 5.7 ของประชากรในจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเพทมหานคร และนครพนม โดยมีประชากรที่เจ็บปุวยร้อยละ 6.3, 6.8, 8.2 และ 8.5 ของประชากรในจังหวัด ตามลาดับ

ส่วนจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ
อุทัยธานี ยะลา เลย น่าน และสุราษฎร์ธานี เป็นห้าจังหวัดที่มีประชากรเจ็บป่วยมากที่สุด ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประชากรที่เจ็บปุวยทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า จังหวัดอุทัยธานี มีประชากรที่เจ็บปุวยมากที่สุดของประเทศ คือร้อยละ 15.5 ของประชากรในจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดยะลา เลย น่าน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประชากรที่เจ็บปุวยร้อยละ 14.3, 13.6, 13.4 และ 13.2 ของประชากรในจังหวัด ตามลาดับ

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน