สมุทรปราการ เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด

สมุทรปราการ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 29 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านเหนือของอ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,004 ตารางกิโลเมตร
ปากน้ำ
บ้านใหม่
Hero Member
Hero Member
โพสต์: 557
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 02 พ.ย. 2010 4:34 pm

สมุทรปราการ เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด

โพสต์โดย บ้านใหม่ » พฤหัสฯ. 19 พ.ย. 2015 10:35 am

สมุทรปราการ เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด เป็น จังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด

ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ หมายถึง ร้อยละของประชากรที่สูบบุหรี่ต่อประชากรทั้งหมด ซึ่งบุหรี่ หมายถึง ยาสูบ ยาเส้นหรือยามวน การสูบบุหรี่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สารนิโคตินจากบุหรี่ทาลายสุขภาพตั้งแต่ช่องปากและฟัน ไล่ไปยังหลอดลม หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตลอดจนทาลายเนื้อเยื่อและระบบการทางานในอวัยวะต่างๆ ให้สึกกร่อนไปหมด ทาให้เกิดโรคมะเร็งตามมาหลากหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งปอดและมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โรคเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนอื่นๆ ตีบตัน และโรคถุงลมโปุงพอง เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมของประเทศประชากรที่สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 6.6 ของประชากรทั้งหมด

หกจังหวัดที่ประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุด คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสงคราม ภูเก็ตชลบุรีและกรุงเทพมหานคร ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประชากรที่สูบบุหรี่ (การสูบบุหรี่) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรสูบบุหรี่น้อยที่สุดของประเทศ เพียงร้อยละ 2.2 ของประชากรในจังหวัด ส่วนจังหวัดที่มีประชากรสูบบุหรี่น้อยสุดรองลงมาคือ ปทุมธานี สมุทรสงคราม ภูเก็ต ชลบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรสูบบุหรี่ร้อยละ 2.4, 2.4, 2.6, 3.0, และ 3.0 ของประชากรในจังหวัด ตามลาดับ

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558 | 23

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน