ถนนเชื่อมผื่นป่า โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี การขยายทางหลวงแผ่นดิน 304

ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางทิศด้านตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 135 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร
ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3992
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

ถนนเชื่อมผื่นป่า โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี การขยายทางหลวงแผ่นดิน 304

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 05 พ.ค. 2016 2:13 pm

แนะนำโครงการ การขยายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304
ถนนเชื่อมผื่นป่า โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี
มีการสร้างก่อสร้างอุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง

ความเป็นมาของโครงการฯ
ทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงที่ผ่านพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ต่อเนื่อง จ.นครราชสี มาบริเวณ กม. 191+860.000 – กม. 195+310.000 (หรือเดิมคือบริเวณ กม. 26 – 29) และบริเวณ กม. 207+760 – กม. 223+269.000 (หรือเดิมคือบริเวณ กม.42 – 57) เป็นถนนซึ่งมีขนาดเพียง 2 ช่องจราจร ไป-กลับ มีสภาพ เป็นคอขวดทางการจราจรเนื่องจากถนนบริเวณที่ต่อเนื่องได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วอีกทั้งสายทาง ดังกล่าวต้องรองรับ การจราจรที่หนาแน่น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในแต่ละปี และเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบนิเวศของผืนป่า
กรมทางหลวง เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคมที่สาคัญ บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในช่วงปีงบประมาณ 2558 – 2561 จึงได้ดาเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข304ควบคู่กับการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าบริเวณ กม. 191+860.000 – 195+465.000 และ บริเวณ กม. 207+760 – กม. 223 +269.000 ให้เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น และเชื่อมต่อผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน อันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศอันเป็นคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่โดยบริหารสัญญาเป็น 3 สัญญา ดังนี้
1) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า)
2) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 1)
3) โครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน้าเขียว ตอน 3 (ส่วนที่ 2)

รูปภาพ
ลักษณะงาน
1. งานก่อสร้างขยายถนน
1.1 ถนนผิวทางชนิด Asphaltic Concrete – Selected Material “A” หนา 20 cm.- ชั้นรองพื้นทาง Soil Aggregate Subbase หนา 20 cm.- ชั้นพื้นทาง Soil Cement Base หนา 20 cm.

– Asphaltic Concrete Binder Course หนา 6 cm.

– Modify Asphaltic Concrete Wearing Course หนา 4 cm.
1.2 ถนนผิวทางชนิด PCC Pavement – Selected Material “A” หนา 20 cm.- ชั้นรองพื้นทาง Soil Aggregate Subbase หนา 20 cm.- Sand Cushion ความหนา 0.10 เมตร

– Concrete Pavement หนา 25 ซม.2. งานก่อสร้างสะพานและงานโครงสร้าง

2.1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ที่ กม.27+353.731 LT
ขนาด (4×30.00)+(7×28.82)+(1×29.67)+(7×30.00) = 561.410 เมตร ผิวจราจรกว้าง = 12.000 เมตร
ลักษณะโครงสร้างสะพาน เป็น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นสะพานรองรับด้วยคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัว U

2.2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ที่ กม.27+360.000 RT
ขนาด (19×30.00) = 570.000 เมตร ผิวจราจรกว้าง = 12.000 เมตร
ลักษณะโครงสร้างสะพาน เป็น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นสะพานรองรับด้วยคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัว U

2.3 ก่อสร้างอุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง (Wildlife Overpass) ที่ กม.28+650
ลักษณะ 2 อุโมงค์ติดกัน แต่ละอุโมงค์มีความกว้าง 18.04 ม. ยาว 250 ม.
โครงสร้างมีลักษณะก่อสร้างเป็นหลังคาปิดแล้วถมกลับเป็น 2 อุโมงค์ติดกัน แต่ละอุโมงค์มีความกว้าง 18.04 ม.

2.4 ก่อสร้างอุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง (Wildlife Overpass) ที่ กม.28+950
ลักษณะ 2 อุโมงค์ติดกัน แต่ละอุโมงค์มีความกว้าง 18.04 ม. ยาว 180 ม.
โครงสร้างมีลักษณะก่อสร้างเป็นหลังคาปิดแล้วถมกลับเป็น 2 อุโมงค์ติดกัน แต่ละอุโมงค์มีความกว้าง 18.04 ม.

2.5 ก่อสร้าง R.C. Box Underpass
ขนาด 1 – (3.00×6.00) x 40.000 เมตร

2.6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.26+900
ลักษณะโครงสร้างสะพาน เป็น สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด (1×8.00)+(1×10.00)+(1×8.00) = 26.000 เมตร ผิวจราจรกว้าง = 24.600 เมตร

งานอื่น ๆ
– งานกำแพงกันดิน งาน Gabion งานท่อระบายน้ำ ราวกันอันตราย รั้ว กำแพงกันเสียง งาน Erosion Protection
– งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานระบบระบายอากาศ งานสีตีเส้นจราจร, ป้ายจราจร งานปลูกต้นไม้ และงานอื่น ๆ

ที่มา: highway304wildlife.com

ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3992
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

Re: ถนนเชื่อมผื่นป่า โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โพสต์โดย ลุงหนวด » พฤหัสฯ. 05 พ.ค. 2016 2:15 pm

ภาพประกอบ
รูปภาพ

รูปภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความมั่นคงทางด้านคมนาคมขนส่ง
2. ความสะดวกปลอดภัย ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. รักษาและดารงค์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตของสัตว์ป่า รวมถึงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์เคียงคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. องค์ความรู้ในด้านการเชื่อมต่อผืนป่าหรือทางสัตว์ข้าม สาหรับประยุกต์ใช้ในเส้นทางคมนาคมอื่นๆที่ผ่านพื้นที่อนุรักษ์

เอกสารอื่นๆประกอบ


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน