ทางหลวง 4 ช่องจราจรแนวใหม่ สาย บ.สาคู – บ.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเนื่องจากปัจจุบัน ทล.402 เกินขีดคว

จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกของภาคใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ 862 กิโลเมตร
ภูเก็ต พื้นที่ทั้งหมดประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเกาะบริวารอีก 32 เกาะ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ 543 ตารางกิโลเมตร
ลุงหนวด
VIP Member
VIP Member
โพสต์: 3996
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ 12 ธ.ค. 2014 12:01 pm

ทางหลวง 4 ช่องจราจรแนวใหม่ สาย บ.สาคู – บ.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเนื่องจากปัจจุบัน ทล.402 เกินขีดคว

โพสต์โดย ลุงหนวด » ศุกร์ 13 พ.ค. 2016 11:25 pm

กรมทางหลวงศึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรแนวใหม่ สาย บ.สาคู – บ.เกาะแก้ว จ.ภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเนื่องจากปัจจุบัน ทล.402 เกินขีดความสามารถในการรองรับการจราจรติดขัด


สำนักงานประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและมีแนวโน้มการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจสูงแต่เนื่องจากข้อจำกัดของเส้นทางในการเดินทางเข้าสู่ พื้นที่มีทางหลักทางเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 402 จึงทำให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยวต่างเข้ามาใช้แนวเส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จนเกินขีดความสามารถในการรองรับและก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้การเดินทางจากสนามบิน หรือฝั่งแผ่นดินใหญ่ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเมืองภูเก็ต ต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้ทางบางส่วนเลี่ยงไปใช้โครงข่ายทางหลวงสายรอง ที่มีสภาพคดเคี้ยวและผ่านแหล่งชุมชนหนาแน่น เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและยังเป็นการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในอนาคต
กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จึงว่าจ้างที่ปรึกษา ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม่ สาย บ.สาคู - บ.เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ต ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 450 วันเพื่อให้ได้แนวเส้นทางรูปแบบโครงการ รูปแบบทางแยก แบบรายละเอียด เอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา รวมทั้งข้อมูลเรื่องการเวนคืน ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านวิศวกรรม สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาโครงการ สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานศึกษา ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่สามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรี24 ชม. สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง โทรศัพท์หมายเลข 02-354-1036 หรือที่ http://www.highwaysakhu-kohkeaw.com

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน